Grafisk tegning af vandløb, regnvandsbassin og blomster samt teskten Forbrugervalg 2021

Forbrugervalg 2021

Spildevand, kloakker og rensesanlæg er en vigtig del af samfundets infrastruktur. I Favrskov Forsyning arbejder vi hver dag for sikre en bæredygtig håndtering af spildevand med fokus på miljø, klima og sundhed.

Vil du være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere brugerne i Favrskov Spildevands bestyrelse og varetage dine interesser inden for spildevand, regnvand og klimatilpasning? Så skal du stemme på din kandidat til forbrugervalget.

 

Kandidater til forbrugervalget 2021

 

 • Christian Gylling Jensen
 • Heidi Sønderby
 • Bjarne Wiese
 • Søren Westermann
 • Bodil Højland Lorentzen

Se og læs mere om kandidaterne her.

 

Valget begynder 28. september og slutter  12. oktober.

Du kan stemme her på vores hjemmeside, når valget begynder.

Vigtige datoer

 • 10. juni – 5. september: Opstilling af kandidater. I denne periode kan alle interesserede stille op til forbrugervalget.
 • 20. september: Offentliggørelse af kandidater. Fra denne dato kan du se, hvem du kan stemme på.
 • 28. september: Valget begynder. Fra denne dato kan du stemme via elektronisk valgmodul.
 • 12. oktober: Valget afsluttes kl. 23.59. Sidste dag du kan stemme til forbrugervalget.
 • 13. oktober: Valgresultat. De nye forbrugerrepræsentanter i Favrskov Spildevands bestyrelse offentliggøres.
 • Januar 2022: Den nye bestyrelse tiltræder 

 

 

Organisationsdiagram for organisationen i Favrskov Forsyning

 

Favrskov Spildevand er en del af Favrskov Forsyning koncernen, der består af tre selskaber, hvor Favrskov Forsyning A/S ejer de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S. Favrskov Forsyning er moderselskabet, der fungerer som et service- og administrationsselskab for de andre selskaber i koncernen og hvor alle 48 medarbejdere er ansat.

Selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen er alle ejet af Favrskov Kommune, som i 2020 fastlagde en ny ejerstrategi for selskabet, som kan ses her: Læs Ejerstrategi for Favrskov Forsyning A/S - 2020-2023.

Favrskov Spildevand håndterer spildevand fra ca. 48.000 indbyggere i Favrskov Kommune på vores seks renseanlæg i Hadsten, Hinnerup, Hammel, Ulstrup, Drøsbro og Voldum. Favrskov Spildevand varetager alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand fra modtagelse, transport og behandling til sluthåndtering af restprodukterne. Aktiviteterne udføres med vægt på sundhed, miljø, effektivitet, kvalitet og god dialog med forbrugere og det omgivende samfund, og i henhold til love og kommunale planer for området.

I 2020 rensede vores renseanlæg 4,19 mio. m3 spildevand og regnvand, hvor den behandlede mængde fra husstande og virksomheder udgjorde 1,86 mio. m3.

Alle vores seks renseanlæg har igen i 2020 overholdt alle gældende udlederkrav.

Favrskov Spildevand varetager den daglige drift og vedligeholdelse af seks renseanlæg, 1.081 km. kloaknet, 262 pumpestationer og 172 regnvandsbassiner.

Favrskov Spildevand har et årligt driftsbudget på ca. 30-35 mio. kr. og en årlig investeringssum på 50-55 mio. kr. Balancesummen udgør pr. 31.12. 2020 1.737 mio. kr.  

Bestyrelsen i Favrskov Spildevand A/S består af 7 medlemmer, som er valgt for en 4 årig periode. Fem af medlemmer er valgt af byrådet og to af medlemmerne er valgt af forbrugerne.

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på selskabernes planer for fremtiden. Du er for eksempel med til at tage beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter.

Bestyrelsen er desuden selskabets øverste myndighed, når det gælder leveringsbetingelser og i eventuelle forbrugerklagesager.

Bestyrelsesarbejdet består normalt af 5 -6 årlige møder på i gennemsnit 3-4 timer. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.

Alle bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar på cirka 10.500 kr.

En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabernes interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Læs rettigheder og forpligtelser for bestyrelsesmedlemmer.

 

I Favrskov Forsyning varetager vi opgaver, der er helt essentielle for et velfungerende samfund. Vi bærer et særligt ansvar, når det gælder forvaltningen af ressourcer, klimatilpasning og et rent miljø.

Det er ambitionen for Strategi 2024, at vi vil være et bæredygtigt forsyningsselskab.

Hvordan vi har tænkt os at arbejde frem mod denne ambition, kan du se i videoen og læse via linket herunder.

Link til Strategi 2024

 

Har du har spørgsmål til forbrugervalget, kan du kontakte følgende:

 

Hvem kan stille op til forbrugervalget?

Alle myndige personer kan stille op. Også dem, der ikke bor i forsyningsområdet.
 

Hvem kan være stiller for en kandidat?

Myndige personer, der bor i forsyningsområdet.
 

Hvordan bliver man stiller for en kandidat?

Det er kandidatens opgave at indhente stillere. Det sker ved, at kandidaten sender en e-mail til de personer han/hun ønsker som stillere for sig. I e-mailen er der et link til et digitalt valgmodul samt en unik kandidatkode.

Når en person ønsker at registrere sig som stiller for en kandidat, skal vedkommende logge ind på det digitale valgmodul med sit NemID.

Herefter skal vedkommende taste sit CPR-nummer og give samtykke til, at dette benyttes til validering igennem NemID og CPR-registeret.

Til sidst indtastes den unikke kandidatkode, som stilleren har modtaget på e-mail fra kandidaten og klikkes på "Opret".
 

Hvor mange stillere skal man have, for at stille op til valget?

10.
 

Hvornår er fristen for at stille op til som kandidat?

5. september 2021 kl. 12.00.
 

Hvem kan stemme til forbrugervalget?

Det kan kunder og brugere i Favrskov Spildevand A/S.

Kunder er dem, der ejer en ejendom med tilslutning til kloaksystemet,  er tilmeldt tømning af septiktank eller har kontraktlig medlemskab.

Der kan kun afgives én stemme pr. husstand. Personer, der ejer flere tilsluttede ejendomme har ligeledes kun én stemme.

Brugere er dem, der aftager ydelser fra Favrskov Spildevand til eget forbrug på baggrund af, at de er lejere, andelshavere, plejehjemsbeboere eller lignende.

Der kan afgives én stemme pr. boligenhed. Her forstås hus, lejlighed eller værelse, hvor de pågældende beboere selvstændigt kan siges at aftage spildevandsydelser.
 

Hvornår er selve valgperioden?

Valgperioden begynder 28. september og slutter 12. oktober kl. 23.59.
 

Hvornår tiltræder den nye bestyrelse?

1. januar 2022.
 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg fortryder mit kandidatur undervejs i valgprocessen?

Du skal kontakte os.

 • Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning: 
  Telefon: 20 10 23 95 / email: safu@favrskovforsyning.dk
 • Lone Nordbolm, kunderådgiver:
  Telefon: 89 64 50 06 / email: ln@favrskovforsyning.dk 
 • Jonas Roland Pedersen, projektleder:
  Telefon: 89 64 50 23 / email: jonp@favrskovforsyning.dk

 

Hvor lang tid er valgperioden?

4 år: 2022-2025
 

Hvad er omfanget af arbejdet i bestyrelsen?

Bestyrelsesarbejdet består af 4 - 5 møder om året samt forberedelsestid til møderne.
 

Får man løn som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem?

Alle bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt honorar på cirka 10.500 kr.
 

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.