Tre affaldsbeholdere står på række i skjul langs hæk

Tømning af beholdere

I Favrskov Kommune henter vi 10 typer affald hjemme hos dig. 

Bor du i en bolig med egne beholdere, skal du sortere dit affald i tre beholdere og kasse til farligt affald.

Bor du i lejlighed, rækkehus eller anden tæt bebyggelse, deler du måske affaldsbeholdere med dine naboer. Beholderne er typisk større og måske delt op på en anden måde, men du skal sortere de samme typer affald.

Tre affaldsbeholdere til sortering af 9 typer affald i hjemmet samt en rød kasse til sortering af farligt affald

I byområder

I byområder (indenfor byskiltet) skal beholderne stå i skel ved fortovet/vejen senest kl. 6.00 på tømmedagen. Dette vil gælde for alle tre beholdere. Se godkendte placeringer på nedenstående illustration.

Beholderne må gerne stå et andet sted til daglig og først stilles frem på tømmedagen.

Du har mulighed for at tilkøbe afhentning på standplads, dvs. afhentning ved huset/inde på ejendommen, hvis øvrige krav til adgangs- og tilkørselsforhold er opfyldt. Afstanden ind til beholderne må højst være 45 meter lang.

Se mere om afhentning på standplads her

I landområder

I landområder (udenfor byskiltet) afhentes der som udgangspunkt fra standplads, dvs. inde på ejendommen, hvis øvrige krav til adgangs- og tilkørselsforhold er opfyldt.

Godkendte placeringer i skel

Grafisk illustration af korrekte og forkert placeringer af beholdere i skel i byområder.

Når kassen er fyldt op, skal du på tømmedagen stille den oven på den affaldsbeholder der skal tømmes. Så bytter skraldemanden den til en tom kasse.

Kassen må maks. veje 4 kg.

Skraldebilen kan kun have et begrænset antal røde kasser med. Hvis din kasse ikke bliver taget med, kan du stille den ud næste gang en af dine beholder skal tømmes. Så er der forhåbentlig plads.

Eksempler på farligt affald:

 • Spraydåser
 • Kemikalieflasker
 • Malingrester
 • Småt elektronik
 • Lyskilder fx elpærer, LED pærer (Husk at elpærer skal i en pose med knude)
 • Batterier (Husk at batterier skal i en pose med knude)
 • Termometre
 • Gødning
 • Afkalkningsmidler
 • Olierester
 • Plantegift fra husholdningsbrug
 • Gift til skadedyr
 • Printerpatroner
 • Neglelak og neglelakfjerner
 • Tomme emballager med et af faremærkerne: akut giftighed eller sundhedsfare

Madaffald og tekstilaffald skal i en pose, inden du lægger det i din beholder. Og posen skal bindes med knude.

Husk at binde en god tæt knude på posen til madaffald. Så minimerer du risikoen for lugtgener og madrester i din affaldsbeholder. Samtidig sikrer du et godt arbejdsmiljø for skraldemanden.

Når du har brugt de poser, du fik udleveret af Favrskov Forsyning, skal du selv købe nye poser. Almindelige affaldsposer kan anvendes, men poser til tekstilaffald skal man kunne se igennem.

 

Det er vigtigt, at der er god plads omkring beholderne, så det er nemt for skraldemanden at tømme dem. 

Ønsker du at bygge et skjul eller skur til dine affaldsbeholdere, skal den indvendige bredde være minimum 220 cm og der skal være minimum 10 cm luft mellem beholderne og skjul. Se illustration herunder:

Grafisk illustration af tre affaldsbeholdere i et skjul plus en rød kasse til farligt affald. Derudover er der angivet mål på de forskellige beholdere samt krav til plads.

Bor du i lejlighed, rækkehus eller anden tæt bebyggelse, deler du måske affaldsbeholdere med dine naboer.

Beholderne er typisk større og måske delt op på en anden måde, men du skal sortere de samme typer affald. Følg blot vejledning og piktogrammer på beholderne.

Er en af dine affaldsbeholdere defekt skal du kontakte os via vores selvbetjening AffaldOnline - Link til AffaldOnline eller på tlf. 89 64 50 00.

 

Adgangsforhold

Adgangsvejen er vejen fra skraldebilens holdeplads til affaldsbeholderen.

 • Underlaget skal være fast - svarende til asfalt eller fliser
 • Beholderne skal være frit tilgængelige og ryddet for genstande, der står i vejen, fx bil eller cykel
 • Adgangsvejen og pladsen omkring beholderne skal være tilstrækkeligt oplyst
 • Frihøjden under udhæng, tag på skur/skjul, buske og træer skal være mindst 2 meter  
 • Der skal være mindst 10 cm mellem beholderne
 • Der må ikke være trin og trapper
 • En eventuel stigning må max være 10%
 • Beholderne må kun stå bag låge, hvis åbningen er mindst 1 meter bred, og lågen er let at åbne og kan holdes åben.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is om vinteren.

Tilkørselsforhold

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for skraldebilen. Vejen ind til din ejendom skal opfylde følgende krav:

 • Vejen skal året rundt kunne holde til kørsel med lastbil
 • Vejen skal være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres til ejendommen uden problemer
 • Der skal være en fri højde over vejen på mindst 3,8 meter
 • Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter
 • Der skal til enhver tid være en rigelig vendeplads for enden af vejen
 • Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset eller saltet.

Læs Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Udhængende grene

Husk at beskære træer, buske og andet beplantning, så skraldebilen uden problemer kan køre frem til dit hus. Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter og der skal være en fri højde over vejen på 3,8 meter.

Hvis du er blind eller svagtseende, kan du bestille taktile piktogrammer til dine affaldsbeholdere, så det bliver lettere at sortere dit affald.

Piktogrammerne er forsynet med letforståelige symboler, punktskrift og hævede bogstaver.

Sådan bestiller du taktile piktogrammer

Kontakt os på tlf. 89 64 50 00, så vi kan aftale, hvordan du får piktogrammerne til dine beholdere.

Hånd mærker på taktile piktogrammer på låg af affaldsbeholder

Her finder du affaldsplan for Favrskov Kommune samt affaldsregulativer for både husholdnings- og erhvervsaffald.

Affaldsplan

Affaldsplanen udgør Favrskov Kommunes samlede plan for håndtering private og virksomheders affald i perioden 2020-2025.

Læs affaldsplanen her

Affaldsregulativer

Regler og krav til håndtering af affald er beskrevet i Favrskov Kommunes affaldsregulativer:

Læs regulativ for husholdningsaffald

Læs regulativ for erhvervsaffald

Entreprenøren der udfører kloakarbejdet, vil sikre at dine beholdere bliver afhentet, fx ved indsamling af beholdere til et opsamlingssted efter aftale med renovationsselskabet.

Her kan du læse, hvor Favrskov Spildevand udfører projekter med kloakarbejde i vejen, og under de enkelte projekter få oplyst, hvorledes dit affald bliver afhentet.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.