Grafisk tegning af mand med orange hår og postkasse med brev fra Favrskov Forsyning samt tekst

Genbrugspladser

Du kan aflevere næsten alle typer affald på genbrugspladserne i Favrskov – dog ikke dagrenovation.

Vores genbrugsvejledere står klar til at hjælpe, hvis du er i tvivl om, hvilken container dit affald skal i. 

Kun klare sække
Afleverer du affaldet i sække, skal det være i klare plastsække. Du kan købe klare plastsække på genbrugspladserne og i mange dagligvarebutikker.     

 

Åbningstider

Hadsten Genbrugsplads

Åbent i dag til kl. 15:00

​Mandag   ​7:00-18:00
​Tirsdag   ​7:00-18:00
​Onsdag   ​7:00-18:00
​Torsdag   ​7:00-18:00
​Fredag   ​7:00-18:00
​Lørdag   ​9:00-15:00
​Søn- og helligdage   ​9:00-15:00
Hammel Genbrugsplads

Åbent i dag til kl. 15:00

Selvbetjent åbningstid (læs mere)

​Mandag   ​12:00-18:00
​Tirsdag   ​12:00-18:00
​Onsdag   ​12:00-18:00
​Torsdag   ​12:00-18:00
​Fredag   ​12:00-18:00
​Lørdag   ​9:00-15:00
​Søn- og helligdage   ​9:00-15:00

Selvbetjent åbningstid: Hverdage kl. 7.00-20.00 i hverdage og kl. 7.00-18.00 lørdag og søndag (KRÆVER TILMELDING).

Genbrugsvejledere vil være til stede i hverdage kl. 12.00-18.00 og kl. 9.00-15.00 lørdag og søndag.

Hinnerup Genbrugsplads

Åbent i dag til kl. 15:00

​Mandag   ​7:00-12:00
​Tirsdag   ​12:00-18:00
​Onsdag   ​12:00-18:00
​Torsdag   ​12:00-18:00
​Fredag   ​12:00-18:00
​Lørdag   ​9:00-15:00
​Søn- og helligdage   ​9:00-15:00
Hvorslev Genbrugsplads

Åbent i dag til kl. 20:00

Bemandet 9-15 (læs mere)

​Mandag   ​7:00-20:00
​Tirsdag   ​7:00-20:00
​Onsdag   ​7:00-20:00
​Torsdag   ​7:00-20:00
​Fredag   ​7:00-20:00
​Lørdag   ​7:00-20:00
​Søn- og helligdage   ​7:00-20:00
Ubemandet adgang alle dage 7:00-20:00

Genbrugsvejledere vil være til stede lørdag og søndag kl. 9:00-15:00

Du skal aflevere miljøfarligt affald på genbrugspladsen. Miljøfarligt affald er for eksempel kemikalier, opløsningsmidler, kviksølv, spraydåser og malingsrester.

Har du ikke den originale emballage, skal du skrive tydeligt på emballagen, hvad den indeholder.

OBS: På genbrugspladsen i Hvorslev, kan du kun aflevere miljøfarligt affald, når der er genbrugsvejledere til stede - lørdag og søndag i tidsrummet kl. 9-15.

I Favrskov kan du aflevere dit asbestaffald på Hinnerup Genbrugsplads (og kun der).

Når du kommer på genbrugspladsen, skal du selv lægge affaldet i containeren.

Hele plader skal du stable i containeren ”Hele asbestplader”

Knækkede plader samt småstykker og smuld skal du pakke ind i 2-lags plast eller i en Big Bag, mærket ”ASBEST”, og lægge i containeren ”Asbest stumper”.

Indpakningen af asbest skal være foretaget hjemmefra. Asbestaffald, der ikke er emballeret korrekt, vil blive afvist.

Husk, at du kun må komme med en bil på max. 3.500 kg og en tilhørende trailer på genbrugspladsen.

 

Køb Big Bags på Hinnerup genbrugsplads

Du kan købe Big Bags på Hinnerup genbrugsplads. Prisen er 50 kr./stk. og du kan betale via MobilePay.

 

Større mængder

Ved mere end 4 tons asbestaffald om året, skal affaldet køres til Glatved Deponi - Link til Glatved Deponi.

Inden da, skal affaldet anvises af Favrskov Kommune.

Ansøg om anvisning her.

Tagplader uden asbest skal du aflevere i en særskilt container på genbrugspladsen i Hadsten, Hammel og Hvorslev.  Hidtil har tagplader uden asbest skulle afleveres i containeren til deponi.

Af hensyn til arbejdsmiljøet på pladsen og kundernes sikkerhed, er det vigtigt, at det kun er tagplader UDEN asbest, der afleveres i containeren. Og du skal henvende dig til genbrugsvejlederen, før du afleverer i denne container.

I Hvorslev er containeren til tagplader kun åben i den bemandede åbningstid (lørdag og søndag kl. 9.00-15.00).

På genbrugspladsen i Hinnerup skal alle tagplader i containeren til "Hele asbestplader".

Asbestholdige tagplader skal fortsat afleveres på Hinnerup genbrugsplads - og kun der.

Gipsaffald der enten vådt, beskidt eller sat sammen med fx træ, stål, isolering eller beton, skal du aflevere i en særskilt container - 'Gips til deponi' - på Hinnerup genbrugsplads.

Tidligere har du skulle aflevere det i containeren til deponi. Det er nu lavet om.

Når gipsaffaldet er vådt eller sammensat med andre materialer, kan vi desværre ikke sende det videre til genanvendelse sammen med det "rene" gipsaffald.

Hænger dit gipsaffald sammen med andre materialer, skal du naturligvis forsøge at skille det ad, så du kan sortere gipsen og de øvrige materialer ud i de rigtige containere, og vi kan sende det videre til genanvendelse. Er det helt umuligt at skille ad, skal du benytte containeren i Hinnerup.

Rent og tørt gips kan fortsat afleveres på alle fire genbrugspladser i Favrskov i containeren til 'Gips'.

Spørg endelig vores genbrugsvejledere, hvis der er noget du er i tvivl om.

Du har mulighed for at benytte Hammel genbrugsplads i en udvidet åbningstid, hvor der ikke er genbrugsvejledere til stede. Det betyder, at du skal betjene dig selv.

For at benytte Hammel genbrugsplads i den selvbetjente åbningstid, skal du tilmelde dig ordningen.

Læs mere og tilmeld dig selvbetjent åbningstid på Hammel Genbrugsplads.

Hvorslev Genbrugsplads holder åbent fra 7-20 i alle ugens dage. Der vil dog kun være personale til stede lørdag og søndag kl. 9-15.

Når der ikke er personale til stede, skal du bruge dit sundhedskort (sygesikringsbevis) som adgangskort til genbrugspladsen.

Sådan gør du:

 1. Ved indkørslen til pladsen har vi opsat en kortlæser (Se foto A nedenfor).
 2. Kør dit sundhedskort igennem kortlæseren.
 3. Porten går nu op, og du kan trygt køre ind med dit affald.
 4. Når du skal ud, åbner porten ved udkørslen automatisk.
 5. Genbrugspladsen er videoovervåget.

Erhvervskunder og sommerhusejere

Hold dit adgangskort op til tasteturet ved indkørslen for at få
adgang til pladsen (Se foto B nedenfor).

Kortlæsere ved indgangen til Hvorslev Genbrugsplads

Se, hvordan genbrugspladsen i Hammel er indrettet, så du nemt og hurtigt kan sortere dit affald i de rette containere.

Link til oversigtskort.

Det haveaffald vi modtager på vores genbrugspladser, omdanner vi til nærende kompostjord. På alle vores genbrugspladser kan du hente en trailerfuld kompost – helt gratis. Husk at medbringe egen skovl.

Har du brug for større mængder, kan du i lastbil hente komposten gratis på Feltengård Losseplads. Ring i forvejen på telefon 89 64 50 00.

Mand læsser gratis kompost i trailer på genbrugsplads

Alle pladser

 • Du skal være bosat i Favrskov Kommune for at benytte genbrugspladserne. 
 • Al færdsel på pladserne sker på eget ansvar. Pladsernes ordensreglement skal følges til enhver tid.
 • Vi gruser og salter kun inden for normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr.
 • Vi forbeholder os retten til at lukke genbrugspladserne på grund af vejrlig.

Hvorslev genbrugsplads

 • Pladsen er ubemandet og videoovervåget.
 • Du må kun lukke dig selv ind på pladsen. Hvis andre venter på at komme ind, anbefaler vi, at du standser bilen lige inden for porten til den automatisk er lukket. Så kan uvedkommende ikke komme med ind.
 • Vi modtager ikke miljøfarligt affald og eternit, når pladsen er ubemandet.

Hammel genbrugsplads

 • Pladsen er holder åbent i både en bemandet og en selvbetjent åbningstid. Selvbetjent åbningstid kræver tilmelding. Læs mere og se åbningstider om selvbetjent åbningstid på Hammel Genbrugsplads.
 • Du må kun lukke dig selv ind på pladsen.
 • Vi modtager ikke miljøfarligt affald, batterier, kabler, lyspærer og lysstofrør i den selvbetjente åbningstid, og Gi' og Ta' genbrugshallen samt containeren "Til nedgravning" er ligeledes lukket.

Hvis du har nogle ting som andre måske kan få gavn af, kan du aflevere det i vores særlige containere til genbrugsting. Det er ikke tilladt at klunse på genbrugspladsen.

Containerne administreres af frivillige organisationer og sportsforeninger, der sælger de brugbare ting i deres genbrugsbutikker eller på loppemarkeder for at give overskuddet til et godt formål.

Hvem administrerer containerne til genbrugsting?

Hammel genbrugsplads: Århus Klunserne, Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Hammel, Kirkens Korshærs Genbrugsbutik Hinnerup. Udover containeren til foreninger, findes der også et GI' og TA' område 

Hinnerup genbrugsplads: Kirkens Korshærs Genbrugsbutik i Hinnerup, Røde Kors Genbrugsbutik i Hinnerup.

Hadsten genbrugsplads: På Hadsten har vi et GI' og TA' område.

Hvorslev genbrugsplads: Containeren er i øjeblikket lukket.

Hvis andre frivillige organisationer eller foreninger viser interesse for administration af containerne til genbrugsting, vil ordningen blive revurderet, og administrationen vil gå på skift blandt de interesserede, hvis betingelserne er opfyldt.

Kontakt os på 89 64 50 00 eller affald@favrskovforsyning.dk, hvis din organisation/forening er interesseret i at administrere containeren til genbrugsting på en af vores pladser.

Vi holder åbent alle søndage og helligdage + Grundlovsdag på alle fire genbrugspladser. Dog er der lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

På helligdage + Grundlovsdag er åbningstiden kl. 9-15 i Hadsten, Hammel og Hinnerup og kl. 7-20 i Hvorslev.

Gule plader med erhvervsaffald

Biler på gule plader har adgang til at aflevere erhvervsaffald, når der er købt adgang via årsabonnement eller sms. Læs mere om adgang for erhverv her.

Gule plader til privat brug

Bruger du en bil på gule plader til privat brug, skal du kunne dokumentere, at bilen må bruges privat. Enten med klistermærke ”Må benyttes privat” fra SKAT, et dagsbevis eller en kvittering for betaling af privatbenyttelsesafgift. Derudover må du kun medbringe affald fra din private husholdning.

Et besøg på genbrugspladsen tolkes ikke som et ”svinkeærinde”, og der skal derfor foreligge dokumentation for, at bilen må bruges privat.

Papegøjeplader

Kører du i en bil på papegøjeplader, må du aflevere erhvervsaffald, når du har betalt adgang som erhvervskunde. Hvis du kommer med affald som privat, må affaldet kun være fra privat husholdning. Genbrugsvejlederen kan rette henvendelse til dig, for at vurdere typen af dit affald.

Lejet gulpladebil

Hvis du har lejet en bil på gule plader til privat brug, skal du kunne dokumentere at bilen er lejet ved at fremvise en lejekontrakt.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.