Selvbetjening

Priser

Her kan du se, hvad du skal betale for afledning af spildevand, afhentning af dagrenovation, genbrugsordninger m.m.

Priser for aflevering af affald på Feltengård losseplads kan ses på Feltengårds hjemmeside.

 

Takster inkl. moms 2019 * Årligt gebyr ved skelløsning
Spildevand
Tilslutningsbidrag
Erhvervsejendomme

Pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal

64.510,00
Alm. bolig

Pr. boligenhed

64.510,00
Vandafledningsbidrag
Boliger og erhverv

Fast bidrag pr. spildevandsstik til ejendommen

714,00
Boliger og erhverv

Vandafledningsafgift pr. m³

43,59
Erhverv

Reduceret takst for forbrug 500-20.000 m³

34,87
Erhverv

Reduceret takst for forbrug over 20.000 m³

17,44
Vandværker - afledning af filterskyllevand

Reduceret takst for afledning til regnvandssystem

13,08
Tømningsordning
Tømningsordning for hustank

Bidrag for én årlig tømning pr. tank

500,00
Tømningsordning for hustank

Specialtømning med slamsuger

1.000,00
Tømningsordning for hustank

Forgæves kørsel

175,00
Øvrigt
Aflevering af slam på Hammel renseanlæg

Pr. m³

218,75
Aflevering af spildevand fra samletanke på Hammel renseanlæg

Pr. m³

43,59
Spildevandsafgifter i det åbne land

Afgifter til SKAT, se her

0,00
Betalingsvedtægt
Betalingsvedtægt Spildevand

Se regler for opkrævning

0,00
Affald
Genbrug mv.
Private husstande

Genbrugsafgift pr. husstand pr. år

1.720,00
Genbrugsafgift,erhverv

Håndværkere og anlægsgartnere 1. mærkat

7.000,00
Genbrugsafgift, erhverv

Håndværkere og anlægsgartnere - Efterfølgende mærkater

3.500,00
Genbrugsafgift, erhverv

Øvrige virksomheder 1. mærkat

1.000,00
Genbrugsafgift, erhverv

Øvrige virksomheder - Efterfølgende mærkater

500,00
Genbrugsafgift, erhverv

Betaling pr. besøg via SMS

200,00
Farligt affald, erhverv

Max 200 kg/år pr. mærkat

800,00
Dagrenovation
*Bemærk prisen 110 l. Sæk med tømning hver 7. dag 1.106,00 * 1.009,00
*Bemærk prisen 110 l. Sæk med tømning hver 14. dag 603,00 * 555,00
*Bemærk prisen 140 l. Beholder med tømning hver 7. dag 1.452,00 * 1.366,00
*Bemærk prisen 140 l. Beholder med tømning hver 14. dag 812,00 * 772,00
*Bemærk prisen 240 l. Beholder med tømning hver 7. dag 1.808,00 * 1.731,00
*Bemærk prisen 240 l. Beholder med tømning hver 14. dag 992,00 * 957,00
400 l. Container med tømning hver 7. dag 3.630,00
400 l. Container med tømning hver 14. dag 2.006,00
660 l. Container med tømning hver 7. dag 4.608,00
660 l. Container med tømning hver 14. dag 2.495,00
770 l. Container med tømning hver 7. dag 5.220,00
770 l. Container med tømning hver 14. dag 2.801,00

Tillæg for specialtømning pr. gang 

64,00

Foringsposer til 2-hjulede beholder, 1 rulle á 10 stk

25,00
Nedgravede containere

Tømning pr. gang

265,00

Behandlingspris pr. ton

714,00

Omregningsfaktor fra m³ til tons

0,10
Klinisk risikoaffald

Grundafgift pr. besøg 

1.172,00

Engangsemballage (45 l.) 

380,00

Plastposer, kemikalieaffald

125,00

KK-dunke

170,00

Amalgamdunke (1 l.) 

666,00
Stativ / sæk

Gitterstativ / svingstativ

644,00

Miljøstativ

1.031,00

Ombytning af stativ

615,00

Ekstra sæk (Rød)

25,00
Generelt
Renter og gebyrer ved for sen betaling

Renter påløber pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.
Ved renteberegning anvendes Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + 8%.
Gebyr ved 1. og 2. rykker

100,00

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.