Selvbetjening
Takster inkl. moms 2018
Tilslutningsbidrag
Erhvervsejendomme

Pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal

62.230,00
Alm. bolig

Pr. boligenhed

62.230,00
Vandafledningsbidrag
Boliger og erhverv

Fast bidrag pr. spildevandsstik til ejendommen

714,00
Boliger og erhverv

Vandafledningsafgift pr. m³

42,84
Erhverv

Reduceret takst for forbrug 500-20.000 m³

34,27
Erhverv

Reduceret takst for forbrug over 20.000 m³

17,14
Vandværker - afledning af filterskyllevand

Reduceret takst for afledning til regnvandssystem

12,85
Tømningsordning
Tømningsordning for hustank

Bidrag for én årlig tømning pr. tank

500,00
Tømningsordning for hustank

Specialtømning med slamsuger

1.000,00
Tømningsordning for hustank

Forgæves kørsel

173,00
Øvrigt
Aflevering af slam på Hammel renseanlæg

Pr. m³

218,75
Aflevering af spildevand fra samletanke på Hammel renseanlæg

Pr. m³

42,84
Spildevandsafgifter i det åbne land

Afgifter til SKAT, se her

0,00
Betalingsvedtægt
Betalingsvedtægt Spildevand

Se regler for opkrævning

0,00