Selvbetjening

Her arbejder vi

Vi udfører projekter, der sikrer en effektiv og miljørigtig afledning af regn- og spildevand.

Herunder kan du se vores igangværende projekter. Vi opdaterer jævnligt projekterne med nye informationer såsom tidsplaner og trafikinformation.

Projekt
Start
Slut
Kort beskrivelse

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse af fællessystemet i den centrale del af Ulstrup.

Kontaktoplysninger

Anette Paulin Hansen
89 64 50 09
apha@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

Orbicon og VAM A/S

oktober 2013
april 2019

Den centrale del af Ulstrup er i dag fælleskloakeret (regn- og spildevand i samme system). Spildevandet fra byen renses på Ulstrup Renseanlæg. Regnvandet fra de separatkloakerede områder og overløbene fra de fælleskloakerede områder ledes til
Gudenåen. Ulstrup er en af de byer, hvor kloaksystemet planlægges omlagt fra fælleskloak til separatkloak.

Projekt
Start
Slut
Kort beskrivelse

Separatkloakering af Thorsø

Separering af kloakken i fælleskloakerede områder i Thorsø.

Kontaktoplysninger

Christian Bækgaard
89 64 50 14
chrb@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

januar 2015
december 2019

Projektet omhandler separering af kloakken i Thorsø i fælleskloakerede områder. Der bliver lavet et 2-strenget system i vejene og opsat et sæt skelbrønde på hver enkelt ejendom.

Spildevand skal således fremover afledes til spildevandsbrønd og regnvand til regnvandsbrønd. Der skal desuden laves to regnvandsbassiner.

Projekt
Start
Slut
Kort beskrivelse

Separatkloakering af dele af Voldum

Kloakfornyelse i dele af Voldum

Kontaktoplysninger

Maria Munkholm Eriksen
89 64 50 12
mer@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

marts 2017
december 2020

I foråret 2017 starter vi kloakfornyelse op i dele af Voldum. Renoveringen sker ved, at der laves to nye ledninger: en til spildevandet inde fra husene og en til regnvand fra tagnedløb og andre udvendige afløb samt vejvand. Der bliver derudover etableret nye regnvandsbassiner, som skal forsinke regnvandet, før det udledes til Revens Møllebæk.

Projekt
Start
Slut
Kort beskrivelse

Separatkloakering af dele af Selling

Kloaksystemet skal omlægges fra fælleskloak til separatkloak.

Kontaktoplysninger

Anette Paulin Hansen
89 64 50 09
apha@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

april 2018
december 2020

I henhold til Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2013 er Selling en af de byer, hvor kloaksystemet skal omlægges fra fælleskloak til separatkloak.

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.