Gul børste på bundfældningstank på renseanlæg

Renseanlæg

På vores renseanlæg renser vi spildevandet fra de kloakerede områder i Favrskov, inden det ledes ud i naturen til vandløb, søer og andre vandområder som rent spildevand.

Favrskov Forsyning har seks renseanlæg. Vi renser ca. 4,5 milliarder liter spildevand om året.

 

Når du går i bad, skyller ud i toilettet, bruger vasken i køkkenet eller vasker tøj, laver du spildevand.

Spildevand indeholder en masse affaldsstoffer – typisk fosfor, kvælstof og organisk stof - som vil skade naturen, hvis det ender i søer og åer. Derudover er der også andre ting i spildevandet, som vi ikke vil have ud i naturen. Det drejer sig blandt andet om toiletpapir, sand, olierester fra vejene, vatpinde og plastik.

Renseanlæggene har til formål at fjerne affaldsstofferne i spildevandet, inden det rensede vand kan ledes ud til vandløb, søer eller andre vandområder.

Dit spildevand kommer til renseanlægget via kloaksystemet.

De fire rensetrin

Trin 1: Mekanisk rensning
Ved mekanisk rensning ledes spildevandet igennem en rist, der fungerer som en si. Risten tilbageholder større og faste genstande som toiletpapir, bind, vatpinde og kapsler.

Herefter føres vandet videre gennem et sand- og fedtfang, hvor sand og grus bundfældes, imens fedtet skummes af i toppen.

Trin 2: Biologisk rensning
Nu er de større urenheder siet fra, og det er tid til at fjerne den beskidte del af spildevandet. Det foregår i en procestank, hvor en masse bakterier nedbryder og fjerner kvælstof og de organiske stof, der stammer fra urin og afføring. Når affaldsstofferne fjernes, dannes der slam.

Trin 3: Kemisk rensning
I dette trin fjerner vi fosforen i spildevandet, så vi undgår alger i søer. Det gør vi ved at tilsætte jern eller aluminium til spildevandet. De binder sig til fosforen, som dermed kan bundfældes og fjernes.

Trin 4: Bundfældning
I det sidste rensetrin synker tungere slam til bunds i midten af en efterklaringstank, mens det rensede spildevand løber ud i en afløbsrende i kanten og videre ud i det nærmeste vandområde. Hovedparten af slammet ledes tilbage til procestankene, mens vi tager overskuddet af slammet ud, afvander det og kører væk til udbringning på landbrugsjord som gødning.

Illustration af hvordan spildevand renses på renseanlæg

Genbrug af affaldsstofferne

Når vi renser spildevandet, har vi hovedsageligt fokus på at fjerne affaldsstofferne i spildevandet. Men vi har også fokus på at opsamle affaldsstofferne og genbruge dem. Vi kan således bruge det opsamlede sand fra spildevandet som vejfyld, olie og fedt kan bruges til at lave gas i en rådnetank, og slam (som indeholder kvælstof og fosfor) kan bruges som gødning på markerne.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.