siv og en dunhammer i kanten af regnvandsbassin

Refusion ved vandspild

Som udgangspunkt har du som grundejer selv ansvar for at kontrollere, at der ikke foregår vandspild på ejendommen. Der er derfor ikke i loven fastsat regler om fradrag i vandafledningsbidraget i tilfælde af brud på en ejendoms vandforsyningsanlæg. Er uheldet ude og har du haft et stort vandforbrug på grund af en lækage fra en skjult installation, så har du dog mulighed for at få en del af vandafledningsbidraget refunderet, jævnfør Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg m.v. i Favrskov Kommune.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt for at kunne opnå refusion:

  • Der skal være tale om et skjult og pludseligt brud på det autoriseret system/ledningsnet. Der ydes ingen refusion ved vandspild fra synlige installationer, f.eks. toilet, tappesteder, ventiler eller en haveslange med brud.
  • Der skal foreligge en underskrevet erklæring/ansøgning om refusion ved vandspild fra grundejeren, hvor det dokumenteres, at vandet ikke er ledet til kloakken. Forsikringsredegørelse m.v. kan vedlægges.
  • Utætheden skal være lokaliseret og repareret af autoriseret vvs-installatør, faktura fra vvs-installatør skal vedlægges ansøgningen.
  • Der gives kun refusion ét år tilbage. Tilbagebetaling af vandafledningsbidraget foregår ved en sammenligning af det årlige vandforbrug med gennemsnittet af de sidste 3 års forbrug.
  • Der kan kun tilbagebetales vandafledningsbidrag, hvis det årlige vandforbrug har været forøget med mere end 100 m³.

Se vores retningslinjer for refusion af vandafledningsbidrag.

Er ejendommen en boligejendom? *

Er vandspildet sket ved en skjult installation? *

Er vandspildet ledt til kloaksystemet? *


Når du indsender denne formular, skal du være opmærksom på, at vi behandler dine oplysninger. Du kan læse mere om vores behandling her: Privatlivspolitik for Favrskov Forsyning A/S
 

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.