Åben skelbrønd i græsplæne

Din kloak

Når du skyller ud i toilettet eller bruger vandhanen, løber spildevandet gennem kloakledningen på din grund og derfra ud i Favrskov Forsynings kloaksystem.

Når du ejer en grund, har du ansvaret for, at kloakrørene fungerer og er tætte. Vi ejer, driver og vedligeholder den del af kloaksystemet, der ligger uden for din grund.

 

Du har ansvaret for kloaksystemet på din egen grund. Favrskov Forsyning ejer, driver og vedligeholder den del af kloaksystemet, der ligger uden for din grund.

I skellet mellem din grund og det offentlige fortov eller den offentlige vej, er der normalt en skelbrønd. Brønden markerer grænsen mellem dit og det offentlige kloaksystem. Hvis der ikke er en skelbrønd på din ejendom, er det matrikelskellet, der markerer grænsen mellem dit og det offentlige kloaksystem.

  • Opdager du fejl på vores kloaksystem, skal du kontakte Favrskov Forsyning.
  • Opdager du fejl på din side af skelbrønden, er det dit eget ansvar at få det repareret.

Hvis der er brud på kloakrør eller brønde på din side af skelbrønden, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Grafisk tegning af ejendom med markering af hovedledning, stikledning og skelbrønd

 

Klukker afløbet i vasken eller kan du ikke komme af med spildevandet, kan det være fordi, at kloakken er stoppet. Herunder kan du se, hvad du skal gøre.

Hvor er problemet?

Som grundejer har du ansvaret for alle kloakinstallationer på din egen grund. Vi har derimod ansvaret for, at vores kloaksystem – uden for din grund - fungerer effektivt. Det første, du derfor skal gøre, er at finde ud af, om forstoppelsen er i din egen kloak. Det kan du gøre ved at kigge ned i din skelbrønd eller den sidste spildevandsbrønd på din grund inden udløb til vejen.

Skelbrønden står fuld af vand

Løft dækslet til din skelbrønd og se om den er fyldt med vand. Er den det, er det sandsynligvis kloakledningen uden for skel, der er er stoppet. Kontakt derfor vores spildevandsvagt på tlf. 21 70 33 59. Vagten vil sørge for at rense ledningen, så dit spildevand igen kan løbe væk fra din grund – uden udgift for dig (kun vedr. spuling). Er der sket skader som følge af vand i kælderen, skal du melde det til forsikringen.

Skelbrønden er tom

Er skelbrønden ikke fyldt med vand, er forstoppelsen højst sandsynligt opstået i din egen kloak. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Dette arbejde skal du selv betale for.

Kontakt altid os, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, så hjælper vi dig gerne med gode råd.

Oplever du driftsforstyrrelser, er du meget velkommen til at kontakte vores spildevandsvagt på tlf. 21 70 33 59 - 24 timer i døgnet 7 dage om ugen.

Hvad er en skelbrønd?

En skelbrønd er en mindre brønd, der er placeret på din grund – ca. 1 meter fra skel. Skelbrønden giver nem og hurtig adgang til din del af kloaksystemet, hvilket er en fordel, hvis der opstår problemer med kloakken. Det er vigtigt, at dækslet på skelbrønden er let at komme til. Du må derfor ikke lægge fliser eller plante blomster, buske eller lignende over dækslet.

Ved meget kraftig regn, kan kloaknettet blive overbelastet, så vandet stiger op over rørene. Det kan give problemer for ejendomme med kælder. Kælderen ligger under stue-/gadeplan og er derfor mest udsat.

Hvem har ansvaret?

Som grundejer har du ansvaret for alle kloakinstallationer inde på din grund, herunder den eller de stikledninger, der forbinder dine rør med vores kloaknet ude i vejen. Det er også dit ansvar at sørge for, at der ikke løber vand i kælderen.

Vi har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem fungerer effektivt, så spildevandet fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde kan afledes tilfredsstillende.

Vand i kælderen. Hvad gør du?

Der kan være flere årsager til, at du får vand i kælderen:

Voldsom regn
Hvis du får kloakvand i din kælder på grund af større regnskyl, skal du først kontakte dit forsikringsselskab for at få hjælp. Herefter kan du kontakte en autoriseret kloakmester for yderligere hjælp.

Efterfølgende skal du kontakte os, så vi kan notere hændelsen.

Kloakstop
Hvis Favrskov Forsynings kloak er stoppet, så kloakvandet løber ind i din kælder, skal du kontakte vores spildevandsvagt på tlf. 21 70 33 59. Du skal også melde skaden til dit forsikringsselskab.

Hvis skelbrønden er fuld af vand, tyder det på, at problemet er opstået mellem skelbrønden og vores stikledning. I den situation skal du kontakte os på tlf. 21 70 33 59. Vi sender herefter en spulevogn hurtigst muligt for at rense vores stikledning uden udgift for dig.

Hvis skelbrønden er tom, er tilstopningen typisk i din kloak. I den situation kan du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet.

Husk, at det er dit eget ansvar at sikre din kælder mod tilbageløb.

Overfladevand
Kommer der overfladevand fra eksempelvis vejen ind i din kælder, kan vi ikke hjælpe dig. Du kan i stedet kontakte Favrskov Kommune, afdelingen for Trafik og Anlæg på tlf. 89 64 10 10

  • Hæld aldrig miljøfarligt affald i kloakken. Miljøfarligt affald er f.eks. kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet.
  • Skyl aldrig vådservietter, engangsvaskeklude, bleer, bind, vat, kondomer og lignende i toilettet. Det kan få spildevandspumperne til at stoppe, og giver derudover problemer på renseanlægget.
  • Brug mindre vand. Jo mindre vand du bruger, desto mindre vand skal der ledes gennem kredsløbet fra dit afløb til renseanlægget og tilbage i naturen igen.
  • Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere gennem hullerne.
  • Plant ikke træer ved kloakken, idet træernes rødder søger vand. Og såfremt kloakrørene har mindre revner, vil rødderne ødelægge rørene eller medføre tilstopning.
  • Når du reparerer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.
  • Rens dine tagrender for blade og kviste og sandfangsbrønde for blade, sand og sten.
  • Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense.

I Favrskov Kommunes digitale byggesagsarkiv kan du finde de oplysninger, som kommunen har registreret om din ejendom i forbindelse med en afsluttet byggesag. Det kan eksempelvis være kloaktegninger, plantegninger og meget mere.

Se byggesagsarkivet på www.favrskov.dk/byggesagsarkiv

Se kort over Favrskov Forsynings kloak.

En skelbrønd er en mindre brønd, der er placeret på din grund – ca. 1 meter fra skel. Skelbrønden giver nem og hurtig adgang til din del af kloaksystemet, hvilket er en fordel, hvis der opstår problemer med kloakken. Det er vigtigt, at dækslet på skelbrønden er let at komme til. Du må derfor ikke lægge fliser eller plante blomster, buske eller lignende over dækslet.

Skelbrønd hvor dækslet er løftet af

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.