To kopper med Favrskov Forsynings logo står på kant af container på genbrugspladsen

Om Favrskov Forsyning

I Favrskov Forsyning tager vi os af affald og spildevand i Favrskov kommune.

Vi sørger for at hente dit affald fra husholdingen, og vi står klar til at hjælpe dig med sorteringen, når du vil aflevere dit affald på genbrugspladserne.

Vi sørger også for, at kloakkerne fungerer, så spildevandet kan blive ledt ned på vores rensningsanlæg og regnvandet kan løbe ud i vores regnvandsbassiner, inden det ledes ud i naturen.

Favrskov Forsyning er stiftet i 2010 som en følge af Vandsektorlovens krav om selskabsudskillelse af spildevandsaktivitet. I den forbindelse valgte Favrskov Kommune at udskille de brugerfinansierede spildevands- og affaldsaktiviteter i Favrskov Forsyning A/S.

Favrskov Forsyning A/S skal medvirke til at sikre en affalds- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for dig som forbruger.

Favrskov Forsynings mission beskriver vores berettigelse. Hvorfor er vi her?

Vores mission:


I god dialog med både kunder og det omgivende samfund leverer vi en effektiv spildevandsforsyning og affaldshåndtering med vægt på forsyningssikkerhed og miljø.
 

Favrskov Forsynings vision beskriver, hvad vi stræber efter og er formuleret i én sætning:

Viser vejen og skaber resultater gennem samarbejde.

Vores vision er, at vi søger at vise vejen og skabe resultater gennem samarbejde. Visionen rummer tre budskaber, som beskriver, hvad det er, vi stræber efter:

Viser vejen

Når vi skriver ”Viser vejen”, mener vi dels, at vi er gode eksempler. Vi gør det, vi siger, vi gør. Dels mener vi, at vi kan vise vejen, fordi vi er på forkant med tingene. Vi tænker nyt og udvikler os og hinanden – og det vil vi gerne dele med andre.

Skaber resultater

Når vi skriver ”skaber resultater”, mener vi, at vi leverer. Vi leverer i forhold til vores mission: Vi leverer sikre og miljømæssige forsyningsydelser. Og vi leverer dem effektivt.

Gennem samarbejde

Når vi skriver ”gennem samarbejde”, mener vi, at vi er en samarbejdende organisation. Både internt og eksternt. Det interne samarbejde er essentielt, for at vi udnytter vores viden og kompetencer på tværs af organisationen. I samarbejde med myndighederne
skaber vi gode løsninger på samfundets udfordringer.

Gennem samarbejde og partnerskaber med kunder og leverandører kan vi levere nye og gode svar på morgendagens spørgsmål. Sammen med forsyningsselskaberne i regionen kan vi høste synergier gennem samarbejde. Og med sektoren kan vi løfte den samfundsmæssige værdi af forsyningsydelserne i Danmark til nye niveauer.
 

Vores værdier er en del af vores historie. De danner grundlaget for vores videre udvikling og de indgår naturligt i vores daglige samspil med andre og med hinanden.

Favrskov Forsynings værdier er:

Troværdighed

Vi holder, hvad vi lover, og man kan stole på os. Vi tager ansvar og arbejder efter ligeretsprincip og behandler ens tilfælde på samme måde.

Åbenhed

Vi fortæller om os selv og inviterer til dialog om vores "gøren og laden". Vi modtager gerne kritik og forsøger at lære af det.

Anerkendelse

Vi har en anerkendende tilgang til andre, vi respekterer deres synspunkter i dialogen, og vi ønsker at forstå argumenterne. Vi begynder ikke en dialog med et "nej".

I Favrskov Forsynings Strategi 2020 kan du blandt andet læse om vores mission, vision samt vores fokusområder frem mod år 2020.

Læs Strategi 2020.

 

Her kan du se  vedtægter for Favrskov Forsyning A/S, Farvskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S:

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Affald A/S

Årsregnskaberne for 2019 for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S er godkendt på generalforsamlinger.

Du kan i årsrapporterne læse om selskabernes årsresultat og gennemførte aktiviteter i 2019.

Årsrapport Favrskov Forsyning A/S

Årsrapport Favrskov Spildevand A/S

Årsrapport Favrskov Affald A/S

Favrskov Forsyning A/S

EAN nr. 5790 0019 6377 4
CVR nr. 32939384

Favrskov Spildevand A/S

EAN nr. 5790 0019 6379 8
CVR nr. 32939376

Favrskov Affald A/S

EAN nr. 5790 0019 6378 1
CVR nr. 32939449

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.