Takster fra året før

Takster inkl. moms 2023
Spildevand
Tilslutningsbidrag
Erhvervsejendomme

Pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal

71.070,00
Alm. bolig

Pr. boligenhed

71.070,00
Vandafledningsbidrag
Boliger og erhverv

Fast bidrag pr. spildevandsstik til ejendommen

714,00
Boliger og erhverv

Vandafledningsafgift pr. m³

43,09
Erhverv

Reduceret takst for forbrug 500-20.000 m³

34,47
Erhverv

Reduceret takst for forbrug over 20.000 m³

17,24
Vandværker - afledning af filterskyllevand

Reduceret takst for afledning til regnvandssystem

12,93
Tømningsordning
Tømningsordning for hustank

Bidrag for én årlig tømning pr. tank

700,00
Tømningsordning for hustank

Specialtømning med slamsuger

1.275,00
Tømningsordning for hustank

Forgæves kørsel

525,00
Øvrigt
Aflevering af slam på Hammel renseanlæg

Pr. m³

218,75
Aflevering af spildevand fra samletanke på Hammel renseanlæg

Pr. m³

43,09
Spildevandsafgifter i det åbne land

Afgifter til SKAT, se satser her

0,00
Betalingsvedtægt
Betalingsvedtægt Spildevand

Se regler for opkrævning

0,00
Affald
Genbrug mv.
Private husstande

Genbrugspladsgebyr for husstande.

1.615,00
Etageejendomme

Genbrugspladsgebyr for etageejendomme.

1.290,00
Private husstande

Genbrugsbeholder i perioden 1. januar - 30. april

170,00
Private husstande

Genbrugsbeholdere i perioden 1. maj - 31. december.

708,00
Genbrugsafgift,erhverv

Håndværkere og anlægsgartnere 1. mærkat

10.000,00
Genbrugsafgift, erhverv

Håndværkere og anlægsgartnere - Efterfølgende mærkater

5.000,00
Genbrugsafgift, erhverv

Øvrige virksomheder 1. mærkat

4.000,00
Genbrugsafgift, erhverv

Øvrige virksomheder - Efterfølgende mærkater

2.000,00
Genbrugsafgift, erhverv

Betaling pr. besøg via SMS

250,00
Farligt affald, erhverv

Max 200 kg/år pr. mærkat

1.250,00
Dagrenovation
Private husstande *Bemærk prisen

110 liter dagrenovationssæk - ugentlig tømning i perioden 1. januar - 30. april.

489,33 * 446,33
Private husstande *Bemærk prisen

110 liter dagrenovationssæk - 14. dags tømning i perioden 1. januar - 30. april.

267,00 * 245,33
Private husstande *Bemærk prisen

140 liter beholder - ugentlig tømning i perioden 1. januar - 30. april.

642,67 * 604,33
Private husstande *Bemærk prisen

140 liter beholder - 14 dags tømning i perioden 1. januar - 30. april.

359,33 * 341,67
Private husstande *Bemærk prisen

240 liter beholder - ugentlig tømning i perioden 1. januar - 30. april.

800,00 * 766,33
Private husstande *Bemærk prisen

240 liter beholder - 14 dags tømning i perioden 1. januar - 30. april.

439,33 * 423,67
Private husstande

400 liter container - ugentlig tømning i perioden 1. januar - 30. april.

1.606,33
Private husstande

400 liter container - 14 dags tømning i perioden 1. januar - 30. april.

874,67
Private husstande

660 liter container - ugentlig tømning i perioden 1. januar - 30. april.

2.039,33
Private husstande

660 liter container - 14 dags tømning i perioden 1. januar - 30. april.

1.103,67
Private husstande

770 liter container - ugentlig tømning i perioden 1. januar - 30. april.

2.309,67
Private husstande

770 liter container - 14 dags tømning i perioden 1. januar - 30. april.

1.239,67

Tillæg for specialtømning pr. gang 

85,00

Foringsposer til 2-hjulede beholder, 1 rulle á 10 stk.

25,00
Rest - og madaffald
Private husstande

240 liter beholder rest/madaffald - 14 dags tømning i perioden 1. maj - 31. december

1.006,25
Private husstande

140 liter beholder restaffald - 14 dags tømning i perioden 1. maj - 31. december (kan kun tilvælges efter aftale og vurdering af særlig behov)

683,33
Private husstande

240 liter beholder restaffald - 14 dags tømning i perioden 1. maj - 31. december (kan kun tilvælges efter aftale og vurdering af særlig behov)

847,33
Private husstande

Tillæg pr. beholder for afhentning ved standplads i byområder (indenfor byskilt). Kan tilkøbes fra august 2023.

75,00
Private fællesbebyggelser

140 liter beholder madaffald - ugentlig tømning i perioden 1. maj - 31. december

1.279,33
Private fællesbebyggelser

140 liter beholder madaffald - 14 dags tømning i perioden 1. maj - 31. december

735,00
Private fællesbebyggelser

370/400 liter beholder restaffald - 14 dags tømning i perioden 1. maj - 31. december

1.463,75
Private fællesbebyggelser

660 liter beholder restaffald - ugentlig tømning i perioden 1. maj - 31. december

3.707,50
Private fællesbebyggelser

660 liter beholder restaffald - 14 dags tømning i perioden 1. maj - 31. december

2.131,25
Private fællesbebyggelser

770 liter beholder restaffald - ugentlig tømning i perioden 1. maj - 31. december

4.138,75
Private fællesbebyggelser

770 liter beholder restaffald - 14 dags tømning i perioden 1. maj - 31. december

2.398,75
Nedgravede containere

Tømning pr. gang

381,00

Behandlingspris pr. ton i perioden 1. januar - 30. april

821,00

Behandlingspris pr. ton i perioden 1. maj - 31. december.

690,00

Omregningsfaktor fra m³ til tons

0,10
Klinisk risikoaffald

Grundafgift pr. besøg 

1.000,00

Engangsemballage (45 l.) 

190,00

Plastposer, kemikalieaffald

30,00

KK-dunke

100,00

Amalgamdunke (1 l.) 

380,00
Materiel: Beholder / Stativ / Sæk

Afhentning af sæk med ekstra affald

30,00

Skift til anden beholder

250,00

Big Bags til asbest

200,00
Generelt
Renter og gebyrer ved for sen betaling

Renter påløber pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.
Ved renteberegning anvendes Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + 8%.
Gebyr ved 1. og 2. rykker


Se takster for 2022

 

 

 

100,00
Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.