Takster fra året før

Takster inkl. moms 2022 * Årligt gebyr ved skelløsning
Spildevand
Tilslutningsbidrag
Erhvervsejendomme

Pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal

67.000,00
Alm. bolig

Pr. boligenhed

67.000,00
Vandafledningsbidrag
Boliger og erhverv

Fast bidrag pr. spildevandsstik til ejendommen

625,00
Boliger og erhverv

Vandafledningsafgift pr. m³

41,50
Erhverv

Reduceret takst for forbrug 500-20.000 m³

33,20
Erhverv

Reduceret takst for forbrug over 20.000 m³

16,60
Vandværker - afledning af filterskyllevand

Reduceret takst for afledning til regnvandssystem

12,45
Tømningsordning
Tømningsordning for hustank

Bidrag for én årlig tømning pr. tank

700,00
Tømningsordning for hustank

Specialtømning med slamsuger

1.275,00
Tømningsordning for hustank

Forgæves kørsel

525,00
Øvrigt
Aflevering af slam på Hammel renseanlæg

Pr. m³

218,75
Aflevering af spildevand fra samletanke på Hammel renseanlæg

Pr. m³

41,50
Spildevandsafgifter i det åbne land

Afgifter til SKAT, se satser her

0,00
Betalingsvedtægt
Betalingsvedtægt Spildevand

Se regler for opkrævning

0,00
Affald
Genbrug mv.
Private husstande

Genbrugspladser inkl. storskraldsordning pr. husstand

1.615,00
Private husstande

Genbrugsbeholder: pap, papir, glas, metal, plastik pr. husstand

495,00
Private husstande

Ekstra genbrugsbeholder, 240 liter. Pris pr. år.

300,00
Genbrugsafgift,erhverv

Håndværkere og anlægsgartnere 1. mærkat

9.500,00
Genbrugsafgift, erhverv

Håndværkere og anlægsgartnere - Efterfølgende mærkater

4.750,00
Genbrugsafgift, erhverv

Øvrige virksomheder 1. mærkat

2.000,00
Genbrugsafgift, erhverv

Øvrige virksomheder - Efterfølgende mærkater

1.000,00
Genbrugsafgift, erhverv

Betaling pr. besøg via SMS

250,00
Farligt affald, erhverv

Max 200 kg/år pr. mærkat

1.250,00
Dagrenovation
*Bemærk prisen 110 l. Sæk med tømning hver 7. dag 1.468,00 * 1.339,00
*Bemærk prisen 110 l. Sæk med tømning hver 14. dag 801,00 * 736,00
*Bemærk prisen 140 l. Beholder med tømning hver 7. dag 1.928,00 * 1.813,00
*Bemærk prisen 140 l. Beholder med tømning hver 14. dag 1.078,00 * 1.025,00
*Bemærk prisen 240 l. Beholder med tømning hver 7. dag 2.400,00 * 2.299,00
*Bemærk prisen 240 l. Beholder med tømning hver 14. dag 1.318,00 * 1.271,00
400 l. Container med tømning hver 7. dag 4.819,00
400 l. Container med tømning hver 14. dag 2.624,00
660 l. Container med tømning hver 7. dag 6.118,00
660 l. Container med tømning hver 14. dag 3.311,00
770 l. Container med tømning hver 7. dag 6.929,00
770 l. Container med tømning hver 14. dag 3.719,00

Tillæg for specialtømning pr. gang 

85,00

Foringsposer til 2-hjulede beholder, 1 rulle á 10 stk.

25,00
Nedgravede containere

Tømning pr. gang

273,00

Behandlingspris pr. ton

735,00

Omregningsfaktor fra m³ til tons

0,10
Klinisk risikoaffald

Grundafgift pr. besøg 

1.000,00

Engangsemballage (45 l.) 

190,00

Plastposer, kemikalieaffald

30,00

KK-dunke

100,00

Amalgamdunke (1 l.) 

380,00
Materiel: Beholder / Stativ / Sæk

Gitterstativ / svingstativ

657,00

Ombytning af stativ

647,00

Ekstra sæk (Rød)

25,00

Vask af beholder, 2-hjulet

200,00

Vask af beholder, 4-hjulet

220,00

Skift til anden beholder

250,00
Generelt
Renter og gebyrer ved for sen betaling

Renter påløber pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.
Ved renteberegning anvendes Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + 8%.
Gebyr ved 1. og 2. rykker


Se takster for 2021:

Favrskov Affald A/S

Favrskov Spildevand A/S

100,00
Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.