Nærbillede af gule blomster i have

Biodiversitet omkring vores regnvandsbassiner

Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet står det slemt til med biodiversiteten i Danmark. Og over hele kloden uddør dyre- og plantearter i et foruroligende tempo. Det betyder, at vi mister vigtige økosystemer og ødelægger fødekæderne i naturen. Men der er stadig håb. Derfor vil vi, i samarbejde med Favrskov Kommune, gøre en indsats for at sikre biodiversiteten her i Favrskov.

” Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende.” 

– Danmarks Naturfredningsforening

Biodiversitet er med andre ord et udtryk for naturens mangfoldighed og fortæller noget om, hvor stor variation af arter, der er i naturen eller i et samfund. Hvis det er et meget simpelt samfund med kun få arter, er biodiversiteten lav. Er der derimod mange arter, er biodiversiteten høj.

Hvorfor sikre biodiversitet?

Hvis en planteart uddør, kan det eksempelvis få store konsekvenser for de insekter, der er afhængige af netop denne plante.

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Mister vi biodiversitet, mister vi ikke kun sjældne planter og dyr. Biodiversitet er også på mange måder afgørende for os mennesker. Vi er afhængige af de økosystemer, naturen har brugt mange tusinder år på at finjustere. Meget fødevareproduktion er for eksempel kun mulig, hvis der er bier og andre insekter, der bestøver afgrøderne.

Hvad gør vi?

I Favrskov er der stort fokus på at sikre og forbedre biodiversiteten. Favrskov Kommune arbejder på en biodiversitetsplan for hele kommunen, der har til formål at vende tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed til en fremgang. Tabet af vilde dyre- og plantearter skal standses og den eksisterende værdifulde natur skal bevares. I biodiversitetsplanen præsenteres forskellige muligheder og metoder til at give naturen i Favrskov mere plads og gode levevilkår.

Blandt andet indrettes de kommunale anlæg, så de i højere grad kan bruges som levesteder for vilde dyr og planter. Favrskov Forsynings regnvandsbassiner og andre anlæg er en del af planen, og vi vil naturligvis gerne bidrage, så længe det ikke går ud over funktionaliteten i de pågældende anlæg.

Vi har endnu ingen konkrete løsninger på, hvordan vi kan bidrage. Men der er et klart potentiale rundt om vores regnvandsbassiner og andre anlæg.

Biodiversitet omkring regnvandsbassiner

Regnvandsbassin er tekniske anlæg, der har en vigtig funktion. Når regnvand fra tagflader, veje og fortove strømmer ned igennem kloakken, løber det ned i et regnvandsbassin. Herfra ledes vandet videre til vandløb i naturen. Men inden da, har regnvandsbassinerne til formål at udjævne strømningen af regnvandet. Det betyder, at bassinet opmagasinerer en del af regnvandet før udledningen, så vandløbene ikke bliver overbelastet og løber over sine bredder. Derudover tilbageholder regnvandsbassinerne partikler, organisk stof og sand, inden regnvandet løber ud i vandløbene.

Regnvandsbassin med birketræer omkring
Regnvandsbassin i Hammel.

 

Men i omgivelserne omkring nogle af vores regnvandsbassiner og pumpestationer, er der ofte masser af plads til at udvikle en alsidig vegetation, der kan tiltrække insekter og andre arter - og dermed være med til at sikre biodiversitet. Det kunne eksempelvis være med til at sikre levesteder og føde for bier, sommerfugle, fugle mv.

Vi har altid gjort meget ud af, at vores bassiner er rekreative og velholdte med veltrimmet græs. Men hvis vi, i den biologiske mangfoldigheds tegn, lader vegetationen gro, vil nogle bassiner formentlig komme til at se mere ”vilde” ud med mere vildtgroende planter. De vil muligvis i højere grad ligne naturlige vandhuller og småsøer end tekniske anlæg.  Vi håber, at man fremover vil opleve bassinerne mere varierede og spændende, når man færdes omkring dem.

I Favrskov Forsyning ser vi meget frem til at tage de næste skridt i arbejdet for mere biodiversitet, og vi glæder os til at kunne præsentere konkrete løsninger.

Følg med på vores hjemmeside og Facebookside, hvor vi løbende vil informere, når vi har nyt om vores indsats for at sikre biodiversiteten.

 

Nærbillede af bi der flyver over lyserøde blomster

 

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.