Luftfoto af gravearbejde i vej og maskiner

Separatkloakering af Gerning/Tind

august 2022 - december 2023

Kontakt oplysninger

Morten Møller Sørensen
89 64 30 22
moms@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

Projektet omhandler en separering af kloakken i Gerning/Tind i fælleskloakerede områder. Der bliver lavet et 2-strenget system i vejene og opsat et sæt skelbrønde på hver enkelt ejendom.

Kloakfornyelse i Gerning/Tind

De nuværende kloakrør i området er nedslidte, og derudover har de ikke kapacitet til at rumme de regnmængder vi ser i forbindelse med klimaforandringerne. De nye rør skal sikre at fremtidige kraftige regnskyl ikke skyller urenset spildevand ud i vandløb og kældre.

Spildevand skal således fremover afledes til spildevandsbrønd og regnvand til regnvandsbrønd.

I forbindelse med kloaksepareringen, vil der også blive anlagt et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af regnvandet.

Separatkloakeringen sker på baggrund af Favrskov Kommunes spildevandsplan. Læs Favrskov Kommunes spildevandsplan her.

 

I uge 33 har vores entreprenører fra VAM har påbegyndt arbejdet med at opstille arbejdsplads.

I uge 34 påbegynder de jordarbejdet henover marken, og starter op på bassinarealet hurtigst muligt.

Anlægsarbejdet starter op med etape 1 i august 2022 og forventes afsluttet december 2023.

Etapeplan for arbejdets udførelse revideres løbende i takt med, at detailprojekterne for de enkelte etaper bliver færdige.

Skema med tidsplan for separatkloakering i Gerning

 

Visning på kort af etapeplan for separatkloakering af Gerning/Tind

For at omlægningen fra fælles kloaksystem til separatsystem får miljømæssig effekt, skal der også ske en omlægning fra fællessystem til separatsystem på privat grund. Det kan både ske mens Favrskov Forsyning omlægger kloakken i området, eller efter Favrskov Forsyning er færdig med omlægningen. Adskillelsen af regn- og spildevandsledningen på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester, som indsender en færdigmelding til Favrskov Kommune. Grundejerne skal selv afholde udgifter til separatkloakering på egen grund.

Det er også muligt at vælge at nedsive regnvandet på egen grund, eksempelvis i en faskine. Dette kræver en tilladelse fra Favrskov Kommune. Spildevandet skal stadig ledes til den rigtige skelbrønd.

Du kan læse mere om nedsivningstilladelser, færdigmeldinger og andre ansøgninger på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Link til Favrskov Kommunes Byggesagsarkiv.

Den 21. juni blev der afholdt informationsmøde i forsamlingshuset i Gerning. Der var et flot fremmøde, og nogle gode snakke om udfordringerne.

Slideshowet fra informationsmødet kan ses her (Link til slideshow)

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.