Selvbetjening

Separatkloakering af dele af Voldum

marts 2017 - december 2021

Kloakfornyelse i dele af Voldum

Kontakt oplysninger

Maria Munkholm Eriksen
89 64 50 12
mer@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

Kloakfornyelsen i Voldum sker ved, at der laves to nye ledninger: en til spildevandet inde fra husene og en til regnvand fra tagnedløb og andre udvendige afløb samt vejvand. Der bliver derudover etableret nye regnvandsbassiner, som skal forsinke regnvandet, før det udledes til Revens Møllebæk.

Kloakarbejdet er færdiggjort i den vestlige del af Voldum.

Orientering via SMS

Der vil i Voldum blive lavet et forsøg med orientering via SMS. Tilmelding til SMS-orienteringen sker ved at sende en mail til Maria Eriksen på e-mail mer@favrskovforsyning.dk – med oplysning om navn, adresse og mobiltelefonnummer.

Kloakarbejde i Voldum-Rud Vej forventes opstartet i 2021.

Favrskov Forsyning afholdt infomøde i Voldum Hallen mandag den 23. januar 2017.

Se de informationer, som Favrskov Forsyning fremlagde på mødet.

Entreprenøren vil sikre afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, fx ved indsamling af beholdere/sække til et opsamlingssted efter aftale med renovationsselskabet.

Ved uregelmæssigheder og problemer med afhentning af affald kontaktes entreprenøren på tlf. 60 38 85 88 eller mbl@vam.dk.

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.