Priser for erhverv

Takster inkl. moms 2024
Spildevand
Tilslutningsbidrag
Erhvervsejendomme

Pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal

78.400,00
Vandafledningsbidrag
Boliger og erhverv

Fast bidrag pr. spildevandsstik til ejendommen

750,00
Boliger og erhverv

Vandafledningsafgift pr. m³

48,00
Erhverv

Reduceret takst for forbrug 500-20.000 m³

38,40
Erhverv

Reduceret takst for forbrug over 20.000 m³

19,20
Vandværker - afledning af filterskyllevand

Reduceret takst for afledning til regnvandssystem

14,40
Tømningsordning
Tømningsordning for hustank

Bidrag for én årlig tømning pr. tank

840,00
Tømningsordning for hustank

Specialtømning med slamsuger

1.425,00
Tømningsordning for hustank

Forgæves kørsel

630,00
Øvrigt
Aflevering af slam på Hammel renseanlæg

Pr. m³

250,00
Aflevering af spildevand fra samletanke på Hammel renseanlæg

Pr. m³

48,00
Spildevandsafgifter i det åbne land

Afgifter til SKAT, se satser her

0,00
Betalingsvedtægt
Betalingsvedtægt Spildevand

Se regler for opkrævning

0,00
Affald
Genbrug mv.
Genbrugsafgift,erhverv

Håndværkere og anlægsgartnere 1. mærkat

10.750,00
Genbrugsafgift, erhverv

Håndværkere og anlægsgartnere - Efterfølgende mærkater

5.375,00
Genbrugsafgift, erhverv

Øvrige virksomheder 1. mærkat

4.250,00
Genbrugsafgift, erhverv

Øvrige virksomheder - Efterfølgende mærkater

2.125,00
Genbrugsafgift, erhverv

Betaling pr. besøg via SMS

275,00
Farligt affald, erhverv

Max 200 kg/år pr. mærkat

1.375,00
Nedgravede containere

Tømning pr. gang

390,00
Restaffald

Behandlingspris pr. ton 

400,00
Madaffald

Behandlingspris pr. ton 

125,00
Klinisk risikoaffald

Grundafgift pr. besøg 

1.000,00

Engangsemballage (45 l.) 

190,00

Plastposer, kemikalieaffald

30,00

KK-dunke

100,00

Amalgamdunke (1 l.) 

380,00
Afhentning af ekstra affald
Afhentning af sæk med ekstra restaffald

Ekstra sæk - medtages ved ordinær tømning

30,00
Bestilling af ekstra tømning udenfor ordinær rute

Ekstra tømning udenfor ordinær rute

400,00
Ændringsgebyrer
Levering af anden beholder

For ændringer til mere genanvendeligt

225,00
Levering af anden beholder

For ændring af restaffald og til mindre genanvendeligt

400,00
Hjemtagning og genudsætning af beholder ved midlertidig ubeboede ejendomme

Beløbet opkræves ved hjemtagning

1.000,00
Materiel: Beholder / Stativ / Sæk

Big Bags til asbest

200,00
Øvrige takster

Tillæg for specialtømning pr. gang 

90,00

Foringsposer til 2-hjulede beholder, 1 rulle á 10 stk. Må kun benyttes i beholderen til Rest- og Madaffald.

25,00
Erstatning af beholdere

2-hjulet beholder

450,00

Todelt 2-hjulet beholder

560,00

4-hjulet beholder

1.800,00
0,00
Madaffald
Erhverv

140 liter beholder Madaffald - Tømning hver 7. dag

2.472,80
Erhverv

140 liter beholder Madaffald - Tømning hver 14. dag

1.092,30
Rest - og madaffald
Erhverv

240 liter beholder Rest- og madaffald - Tømning hver 7. dag

2.789,60
Erhverv

240 liter beholder Rest- og madaffald - Tømning hver 14. dag 

1.290,30
Restaffald
Erhverv

140 liter beholder Restaffald - Tømning hver 7. dag

2.544,30
Erhverv

140 liter beholder Restaffald - Tømning hver 14. dag

1.092,30
Erhverv

240 liter beholder Restaffald - Tømning hver 7. dag

2.898,50
Erhverv

240 liter beholder Restaffald - Tømning hver 14. dag

1.345,30
Erhverv

400 liter container Restaffald - Tømning hver 7. dag

3.414,40
Erhverv

400 liter container Restaffald - Tømning hver 14. dag

1.631,30
Erhverv

660 liter container Restaffald - Tømning hver 7. dag

4.294,40
Erhverv

660 liter container Restaffald - Tømning hver 14. dag

2.107,60
Erhverv

770 liter container Restaffald - Tømning hver 7. dag 

4.837,80
Erhverv

770 liter beholder Restaffald - Tømning hver 14. dag

2.409,00
Glas/metal
Erhverv

240 liter beholder Glas/metal - Tømning hver 14. dag

1.282,60
Erhverv

240 liter beholder Glas/metal - Tømning hver 21. dag

1.182,50
Erhverv

400 liter container Glas/metal - Tømning hver 14. dag

1.664,30
Erhverv

400 liter container Glas/metal - Tømning hver 21. dag

1.318,90
Erhverv

660 liter container Glas/metal - Tømning hver 14. dag

2.038,30
Erhverv

660 liter container Glas/metal - Tømning hver 21. dag

1.621,40
Erhverv

770 liter container Glas/metal - Tømning hver 14. dag

2.384,80
Erhverv

770 liter container Glas/metal - Tømning hver 21. dag

1.804,00
Glas/metal + Plast/mad- og drikkekartoner
Erhverv

240 liter beholder Glas/metal + Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 21. dag

1.050,50
Papir/pap + evt. tekstiler
Erhverv

240 liter beholder Papir/pap + evt. tekstiler - Tømning hver 14. dag

1.199,00
Erhverv

240 liter beholder Papir/pap + evt. tekstiler - Tømning hver 28. dag

608,30
Erhverv

400 liter container Papir/pap + evt. tekstiler - Tømning hver 14. dag

1.213,30
Erhverv

400 liter container Papir/pap + evt. tekstiler - Tømning hver 28. dag

669,90
Erhverv

660 liter container Papir/pap + evt. tekstiler - Tømning hver 14. dag

1.402,50
Erhverv

660 liter container Papir/pap + evt. tekstiler - Tømning hver 28. dag

897,60
Erhverv

770 liter container Papir/pap + evt. tekstiler - Tømning hver 14. dag

1.588,40
Erhverv

770 liter container Papir/pap + evt. tekstiler - Tømning hver 28. dag

984,50
Plast/mad- og drikkekartoner
Erhverv

240 liter beholder Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 14. dag

1.669,80
Erhverv

240 liter beholder Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 21. dag

1.296,90
Erhverv

400 liter container Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 14. dag

1.820,50
Erhverv

400 liter container Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 21. dag

1.318,90
Erhverv

660 liter container Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 14. dag

2.469,50
Erhverv

660 liter container Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 21. dag

1.909,60
Erhverv

770 liter container Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 14. dag

2.852,30
Erhverv

770 liter container Plast/mad- og drikkekartoner - Tømning hver 21. dag

2.172,50
Generelt
Renter og gebyrer ved for sen betaling

Renter påløber pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.
Ved renteberegning anvendes Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + 8%.
Gebyr ved 1. og 2. rykker


Se takster for 2023

 

 

 

100,00
Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.