Mad- og restaffald

Forløb 2

Dette forløb handler om madaffald og restaffald. Frasortering af madaffald kræver nye vaner i hverdagen, og ofte får netop denne nye sortering ekstra meget opmærksomhed i hjemmene. 

Dette forløb har fokus på, hvordan vi sorterer madaffald og restaffald rigtigt, og på hvordan vi kan udnytte energien i begge typer affald. Affaldsforbrænding er en politisk varm kartoffel, fordi mange vil det til livs, mens andre ser værdien i energien fra affald i en tid, hvor andre ressourcer er knappe. 

Formålet med forløbet er, at eleverne får en forståelse for, hvad der sker med det, de smider i hhv. rest- og madaffaldsspanden, og at begge typer affald indeholder energi. 

Desuden er formålet at vise, at det gælder for både mad- og restaffald, at vi skal reducere det mest muligt – dels ved at få maden spist, og dels ved at sortere mere fra til genanvendelse samt genbruge mere.

Mad- og restaffald

Aktivitet 1: Hvor skal affaldet hen – ca. 30 minutter
Formål: At eleverne øver sig i at sortere mad- og restaffald.

Se vedlagte ark med illustrationer. Arket kan printes, så eleverne kan klippe affaldet ud og sortere det. Eller det kan vises på tavlen til en fælles snak om sortering.

Aktivitet 2: Energiudnyttelse – 30-120 minutter. Særligt til undervisning i natur/teknologi
Formål: At give eleverne forståelse for teknikken bag energiudnyttelse.

Følg linket og brug videoer, illustrationer og information om dampmaskinen eller elektromagnetisme.

Opgave 1: Hvad har du smidt i skraldespanden – ca. 45 minutter
Formål: At eleverne øver sig i sortering og ser på egne vaner

Del eleverne op parvis. Bed dem først om at notere ting ned, de har smidt i den ene eller anden skraldespand. Derefter skal de beskrive for sidemakkeren, hvilken spand de har valgt – og hvorfor.
Hvis det er for svært at huske, kan de få opgaven med hjem og notere, hvad der bliver smidt i skraldespanden derhjemme.

Opgave 2: Kampagne mod madspild – 60-120 minutter
Formål: At engagere eleverne i at minimere madspild.

I denne opgave skal eleverne selv finde information om madspild og omsætte det til gode råd, de selv vil kunne bruge i deres hverdag derhjemme og i skolen. Start gerne med linket til Stop spild af mad, men opfordr også eleverne til at bruge egne ideer. Kampagneprodukterne præsenteres for klassen og synliggøres evt. i skolens fællesrum.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.