Spørgsmål og svar om ny affaldssortering

Få et hurtigt overblik

Fra maj 2023 skal du sortere dit affald i 10 forskellige typer:

 1. Restaffald 
 2. Madaffald
 3. Plast (både blød og hård)
 4. Mad- og drikkekartoner
 5. Glas
 6. Metal
 7. Pap
 8. Papir
 9. Tekstilaffald
 10. Farligt affald

Find vejledning til sortering her

Bor du fx i et hus, hvor du har dine egne to affaldsbeholdere, skal du have tre beholdere. Du får to helt nye beholdere. Din genbrugsbeholder skal du til gengæld beholde og bruge i den nye sorteringsordning. Derudover får du en kasse til farligt affald.

Grafisk tegning af tre affaldsbeholdere med piktogrammer

Vi vil gerne gøre det nemt for dig at sortere affaldet derhjemme. Derfor har vi valgt løsningen med tre beholdere med fem rum i alt.

Bor du fx i en boligforening, hvor du deler affaldsbeholdere med andre, er vi stadig i gang med at finde ud af, hvor mange beholdere du skal have.

Du skal have plads til mindst tre affaldsbeholdere på 240 liter. Og det vigtigt, at der er god plads omkring beholderne, så det er nemt for skraldemanden at tømme dem. Der skal mindst være 10 cm mellem hver beholder.

Ønsker du at bygge et skjul eller skur til dine affaldsbeholdere, skal den indvendige bredde være minimum 220 cm og der skal være minimum 10 cm luft mellem beholderne og skjul. Se illustration herunder:

Grafisk illustration af tre affaldsbeholdere der står i et skjul. Der er ligeledes angivet mål der viser, hvor meget plads der skal være mellem beholderne.

Men husstande er forskellige, og en stor familie kan have brug for større beholdere. 

 

Den nye sorteringsordning træder i kraft i maj 2023.

Vi leverer de nye beholdere i perioden marts - maj 2023.

Det er alle, der skal sortere efter den nye affaldssortering fra maj 2023. Du skal sortere derhjemme - uanset om du bor i hus, ejerlejlighed, boligforening eller noget helt fjerde. Men du skal også sortere affaldet i 10 typer, når du er i kommunale institutioner og bygninger. Fx på skoler, kulturhuse og plejehjem.

I 2020 lavede Regeringen og en række partier i Folketinget en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i 10 typer. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald.  

For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi gået fire østjyske affaldsselskaber sammen om at løfte opgaven: Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og AffaldVarme Aarhus. 

Den nye affaldssortering med 10 typer af affald i tre affaldsbeholdere gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune. Tilsammen dækker det 560.000 østjyske kunder.

Den samlede omkostning for en almindelig husstand i 2023 blive på 3.988 kr. Det er en stigning på ca. 11 % i forhold til 2022, hvor prisen var 3.578 kr.

Omkostningen omfatter både afhentning af affald ved husstande og adgang til at benytte kommunens fire genbrugspladser.

 • Restaffald og madaffald: Hver 2. uge
 • Plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal: Hver 3. uge
 • Papir, pap og tekstilaffald: Hver 4. uge
 • Kasse til farligt afald: Efter behov. Stil den på en af de dine affaldsbeholdere på tømningsdagen. Så tager skraldemanden den med, og stiller en ny.

Mere genanvendelse, mindre spild af jordens ressourcer

Når du sorterer dit affald til genanvendelse, kan det bruges igen og igen til at lave nye produkter.

Alt det du ikke sorterer, bliver brændt. Det betyder at vi mister materialerne i affaldet, og derfor skal udvinde nye råmaterialer fra jorden til at fremstille nye produkter. Affaldsproduktion og forbrænding af affald er spild af klodens ressourcer, og natur, miljø og klima belastes.

Vi skal alle bidrage til at sikre fremtiden for de næste generationer. Genbrug og genanvendelse er et vigtigt bidrag.

Mere genanvendelse, mindre forbrænding

Forbrænding af affald udleder meget C02. Ved at sortere dit affald til genanvendelse, er du med til at reducere CO2-udledningen og dermed mindske belastningen på naturen, miljøet og klimaet.

Dit affald, dit ansvar

Det er dit affald. Det betyder, at du skal sørge for at sortere og aflevere det korrekt. Det er rent faktisk en pligt vi alle har.

Favrskov Forsyning gør det nemt for dig ved at stille affaldsbeholdere til rådighed med god kapacitet og mulighed for at sortere 10 forskellige typer affald.

Mere sortering fremmer teknologien

Jo større mængder affald vi allesammen sender videre til genanvendelse, desto mere attraktivt bliver det at udvikle anlæg, der kan aftage affaldet. Mere sortering fremmer dermed udvikling af teknologi til øget genanvendelse. Det er win-win.

Det er lovgivning

Regeringen og en række partier i Folketinget, lavede i 2020 en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i 10 typer. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald.

I byområder skal beholderne stå i skel ved fortovet/vejen på tømmedagen. Dette vil gælde for alle tre beholdere. Du må gerne have beholderne stående et andet sted til daglig, og kun stille frem på tømmedagen. Der vil være mulighed for tilkøb af standplads, dvs. afhentning ved huset/inde på ejendommen, hvis øvrige adgangskrav er opfyldt.

I landområder afhentes der som udgangspunkt fra standplads, dvs. inde på ejendommen, hvis øvrige krav til adgangs- og tilkørselsforhold er opfyldt.

Adgangsforhold:

 • Underlaget skal være fast
 • Beholderne skal være frit tilgængelige
 • Der skal være mindst 2 m i frihøjde over beholderen og mindst 10 cm mellem beholderne
 • Der må ikke være trin og trapper
 • En eventuelt stigning må max være 10%
 • Beholderne må kun stå bag låge, hvis åbningen er mindst 1 meter bred, og lågen er let at åbne og kan holdes åben.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is om vinteren.

Tilkørselsforhold:

Vejen ind til din ejendom skal opfylde følgende krav:

 • Vejen skal året rundt kunne holde til kørsel med lastbil
 • Der skal være en fri højde over vejen på mindst 3,8 meter
 • Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter
 • Der skal være en god vendeplads for enden af vejen
 • Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset eller saltet.

Ja, du får udleveret poser til både madaffald og tekstilaffald. Dog kun til en opstart, så du kan komme godt igang med den nye sortering. Herefter skal du selv købe poser.

 

Efter planen starter vi med at sortere affaldet i 10 forskellige typer fra maj 2023. Det er der flere grunde til.

Primært fordi vores kontrakter - med dem der indsamler affaldet nu - først udløber i 2023. Så det koster os ekstra, hvis vi går i gang tidligere.

For dig betyder den nye affaldssortering, at:

 • Du skal sortere i tre beholdere i stedet for to, hvis du bor i enfamiliebolig.
 • Madaffald skal sorteres i  et rum for sig, men i samme beholder som restaffald
 • Blød plast som fx fryseposer og plastfolie skal i samme beholder som hård plast
 • Mad- og drikkekartoner kan sorteres fra til genanvendelse - sammen med plastaffald
 • Udtjente tekstiler, fx tøj der ikke kan repareres, indgår i sorteringsordningen
 • Du får mulighed for selv at samle miljøfarligt affald, fx batterier, sammen i en kasse, vi stiller til rådighed.

Din nuværende genbrugsbeholder skal du beholde og genbruge i den nye sorteringsordning. Vi fjerner skillerummet, sørger for at vaske den og gør den klar til den nye ordning.

Hvis du har en plastbeholder til restaffald/dagrenovation, sørger vi for at hente den. Den har du nemlig lejer af os i den tid, du har brugt den.

Hvis du har et gitterstativ eller et miljøstativ med træbeklædning til restaffald/dagrenovation, er det dit eget. Det er dermed op til dig, om du vil beholde det, fx til at samle haveaffald. Hvis ikke, kan du aflevere det på genbrugspladsen i containeren til jern og metal.

Farven på de to nye beholdere er mørkegrå.

Den eksisterende genbrugsbeholder kender du allerede farven på.

Den nye affaldssortering giver os mulighed for at genanvende endnu mere, fordi det er vigtigt at få ressourcerne tilbage i kredsløb. Forbrænding af affald, og især plastik, går nemlig ud over miljøet, og derfor er det en stor fordel, hvis vi fx kan genanvende mere plastik.

Vi genanvender så meget affald som muligt. Og vi arbejder hele tiden på at optimere, så vi kan komme til at genanvende endnu mere affald.

 

For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi gået fire østjyske affaldsselskaber sammen om at løfte opgaven. Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og AffaldVarme Aarhus.

Den nye affaldssortering gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune.

Ved at affaldssortere ens i alle seks kommuner får vi stordriftsfordele og skaber mere og bedre genanvendelse.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.