Spørgsmål og svar om ny affaldssortering

Få et hurtigt overblik

Det er Regeringen og en række partier i Folketinget, der i 2020 lavede en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i 10 typer. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald.  

For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi gået fire østjyske affaldsselskaber sammen om at løfte opgaven: Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og AffaldVarme Aarhus. 

Den nye affaldssortering med 10 typer af affald i tre affaldsbeholdere gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune. 

Lige nu er vi i gang med at finde de bedste løsninger for vores tilsammen 560.000 kunder. Når vi nærmer os startskuddet for den nye måde at sortere affald på, får du nærmere besked. Her får du bl.a. at vide, hvornår vi bytter dine affaldsbeholdere ud og du får gode råd til, hvordan du bedst kommer i gang med at sortere i dine nye beholdere.  

Men indtil da kan du følge med her på siden, hvor vi løbende opdaterer med nyt om den nye affaldssortering. 

Fra maj 2023 skal du sortere dit affald i 10 forskellige typer:

 1. Restaffald 
 2. Madaffald
 3. Plast (både blød og hård)
 4. Mad- og drikkekartoner
 5. Glas
 6. Metal
 7. Pap
 8. Papir
 9. Tekstilaffald
 10. Farligt affald

Bor du fx i et hus, hvor du har dine egne to affaldsbeholdere, skal du have tre beholdere. Du får to helt nye beholdere. Din genbrugsbeholder skal du til gengæld beholde og bruge i den nye sorteringsordning.

Grafisk tegning af tre affaldsbeholdere med piktogrammer

Derudover får du en kasse til farligt affald. Vi vil gerne gøre det nemt for dig at sortere affaldet derhjemme. Derfor har vi valgt løsningen med tre beholdere med fem rum i alt.

Bor du fx i en boligforening, hvor du deler affaldsbeholdere med andre, er vi stadig i gang med at finde ud af, hvor mange beholdere du skal have.

Den nye sorteringsordning træder i kraft i maj 2023.

Vi leverer de nye beholdere i perioden marts - maj 2023.

For dig betyder den nye affaldssortering, at:

 • Du skal sortere i tre beholdere i stedet for to, hvis du bor i enfamiliebolig.
 • Madaffald skal sorteres i  et rum for sig, men i samme beholder som restaffald
 • Blød plast som fx fryseposer og plastfolie skal i samme beholder som hård plast
 • Mad- og drikkekartoner kan sorteres fra til genanvendelse - sammen med plastaffald
 • Udtjente tekstiler, fx tøj der ikke kan repareres, indgår i  sorteringsordningen
 • Du får mulighed for selv at samle miljøfarligt affald, fx batterier, sammen i en kasse, vi stiller til rådighed

Det er alle, der skal sortere efter den nye affaldssortering fra maj 2023. Du skal sortere derhjemme - uanset om du bor i hus, ejerlejlighed, boligforening eller noget helt fjerde. Men du skal også sortere affaldet i 10 typer, når du er i kommunale institutioner og bygninger. Fx på skoler, kulturhuse og plejehjem.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse prisen på den nye sortering, da vi endnu ikke kender priser på indsamling, beholdere, afsætning mm. 

Men vi kan godt oplyse, at du kommer til at betale mere end du gør i dag, for at få hentet dit affald.

Vi gør, hvad der er muligt for at holde priserne nede. Blandt andet gennem fælles udbud og indkøb med vores østjyske samarbejdspartnere fra Renosyd, Reno Djurs og Affaldvarme Aarhus
 

 • Restaffald og madaffald: Hver 2. uge
 • Plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal: Hver 3. uge
 • Papir, pap og tekstilaffald: Hver 4. uge

I byområder skal beholderne stå i skel ved fortovet/vejen på tømmedagen. Dette vil gælde for alle tre beholdere. Du må gerne have beholderne stående et andet sted til daglig, og stille frem på tømmedagen. Der vil være mulighed for tilkøb af standplads afhentning ved huset, hvis øvrige adgangskrav er opfyldt.

I landområder afhentes der som udgangspunkt fra standplads, dvs. inde på ejendommen, hvis øvrige krav til adgangs- og tilkørselsforhold er opfyldt.

Adgangsforhold:

 • Underlaget skal være fast
 • Beholderne skal være frit tilgængelige
 • Der skal være mindst 2 m i frihøjde over beholderen og mindst 10 cm mellem beholderne
 • Der må ikke være trin og trapper
 • En eventuelt stigning må max være 10%
 • Beholderne må kun stå bag låge, hvis åbningen er mindst 1 meter bred, og lågen er let at åbne og kan holdes åben.

Tilkørselsforhold:

Vejen ind til din ejendom skal opfylde følgende krav:

 • Vejen skal året rundt kunne holde til kørsel med lastbil
 • Der skal være en fri højde over vejen på mindst 3,8 meter
 • Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter
 • Der skal være en god vendeplads for enden af vejen
 • Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset eller saltet.

Mere genanvendelse, mindre mindre spild af jordens ressourcer

Når du sorterer dit affald til genanvendelse, kan det bruges igen og igen til at lave nye produkter.

Alt det du ikke sorterer, bliver brændt. Det betyder at vi mister materialerne i affaldet, og derfor skal udvinde nye råmaterialer fra jorden til at fremstille nye produkter. Affaldsproduktion og forbrænding af affald er spild af klodens ressourcer, og natur, miljø og klima belastes.

Vi skal alle bidrage til at sikre fremtiden for de næste generationer. Genbrug og genanvendelse er et vigtigt bidrag.

Mere genanvendelse, mindre forbrænding

Forbrænding af affald udleder meget C02. Ved at sortere dit affald til genanvendelse, er du med til at reducere CO2-udledningen og dermed mindske belastningen på naturen, miljøet og klimaet.

Dit affald, dit ansvar

Det er dit affald. Det betyder, at du skal sørge for at sortere og aflevere det korrekt. Det er rent faktisk en pligt vi alle har.

Favrskov Forsyning gør det nemt for dig ved at stille affaldsbeholdere til rådighed med god kapacitet og mulighed for at sortere 10 forskellige typer affald.

Mere sortering fremmer teknologien

Jo større mængder affald vi allesammen sender videre til genanvendelse, desto mere attraktivt bliver det at udvikle anlæg, der kan aftage affaldet. Mere sortering fremmer dermed udvikling af teknologi til øget genanvendelse. Det er win-win.

Det er lovgivning

Regeringen og en række partier i Folketinget, lavede i 2020 en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i 10 typer. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald.

Du skal have plads til mindst tre affaldsbeholdere på 240 liter. Og det vigtigt, at der er god plads omkring beholderne, så det er nemt for skraldemanden at tømme dem. Der skal mindst være 10 cm mellem hver beholder.

Ønsker du at bygge et skjul eller skur til dine affaldsbeholdere, skal den indvendige bredde være minimum 220 cm og der skal være minimum 10 cm luft mellem beholderne og skjul. Se illustration herunder:

Grafisk illustration af tre affaldsbeholdere der står i et skjul. Der er ligeledes angivet mål der viser, hvor meget plads der skal være mellem beholderne.

Men husstande er forskellige, og en stor familie kan have brug for større beholdere. 

 

Farven på de to nye beholdere er mørkegrå.

Den eksisterende genbrugsbeholder kender du allerede farven på.

Efter planen starter vi med at sortere affaldet i 10 forskellige typer fra maj 2023. Det er der flere grunde til.

Primært fordi vores kontrakter - med dem der indsamler affaldet - først udløber i 2023. Så det koster os ekstra, hvis vi går i gang tidligere.

Den nye affaldssortering giver os mulighed for at genanvende endnu mere, fordi det er vigtigt at få ressourcerne tilbage i kredsløb. Forbrænding af affald, og især plastik, går nemlig ud over miljøet, og derfor er det en stor fordel, hvis vi fx kan genanvende mere plastik.

Vi genanvender så meget affald som muligt. Og vi arbejder hele tiden på at optimere, så vi kan komme til at genanvende endnu mere affald.

Vi kan endnu ikke sige, hvor og hos hvem affaldet helt præcist ender. Det skal i udbud, hvorefter vi kan fortælle mere om det her.

For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi gået fire østjyske affaldsselskaber sammen om at løfte opgaven. Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og AffaldVarme Aarhus.

Den nye affaldssortering gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune.

Ved at affaldssortere ens i alle seks kommuner får vi stordriftsfordele og skaber mere og bedre genanvendelse.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.