Spørgsmål og svar om ny affaldssortering

Få et hurtigt overblik

Fra maj 2023 skal du sortere dit affald i 10 forskellige typer:

 1. Restaffald 
 2. Madaffald
 3. Plast (både blød og hård)
 4. Mad- og drikkekartoner
 5. Glas
 6. Metal
 7. Pap
 8. Papir
 9. Tekstilaffald
 10. Farligt affald

Find vejledning til sortering her

Bor du fx i et hus, hvor du har dine egne to affaldsbeholdere, skal du have tre beholdere. Du får to helt nye beholdere. Din genbrugsbeholder skal du til gengæld beholde og bruge i den nye sorteringsordning. Derudover får du en kasse til farligt affald.

Grafisk tegning af tre affaldsbeholdere med piktogrammer

Vi vil gerne gøre det nemt for dig at sortere affaldet derhjemme. Derfor har vi valgt løsningen med tre beholdere med fem rum i alt.

Til dig, der deler beholdere

Bor du i lejlighed, rækkehus eller anden tæt bebyggelse, deler du måske affaldsbeholdere med dine naboer. I skal sortere de samme typer affald, men der findes mange forskellige fælles løsninger. Jeres fælles beholdere er tydeligt mærket med vejledning til sortering..

I byområder skal beholderne stå i skel ved fortovet/vejen senest kl. 6.00 på tømmedagen. Dette vil gælde for alle tre beholdere. Beholderne må gerne stå et andet sted til daglig og først stilles frem på tømmedagen.

Der vil være mulighed for tilkøb af standplads, dvs. afhentning ved huset/inde på ejendommen, hvis øvrige adgangskrav er opfyldt.

I landområder afhentes der som udgangspunkt fra standplads, dvs. inde på ejendommen, hvis øvrige krav til adgangs- og tilkørselsforhold er opfyldt.

Adgangsforhold:

 • Underlaget skal være fast
 • Beholderne skal være frit tilgængelige
 • Der skal være mindst 2 m i frihøjde over beholderen og mindst 10 cm mellem beholderne
 • Der må ikke være trin og trapper
 • En eventuelt stigning må max være 10%
 • Beholderne må kun stå bag låge, hvis åbningen er mindst 1 meter bred, og lågen er let at åbne og kan holdes åben.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is om vinteren.

Tilkørselsforhold:

Vejen ind til din ejendom skal opfylde følgende krav:

 • Vejen skal året rundt kunne holde til kørsel med lastbil
 • Der skal være en fri højde over vejen på mindst 3,8 meter
 • Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter
 • Der skal være en god vendeplads for enden af vejen
 • Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset eller saltet.

Du skal have plads til mindst tre affaldsbeholdere på 240 liter. Og det vigtigt, at der er god plads omkring beholderne, så det er nemt for skraldemanden at tømme dem. Der skal mindst være 10 cm mellem hver beholder.

Ønsker du at bygge et skjul eller skur til dine affaldsbeholdere, skal den indvendige bredde være minimum 220 cm og der skal være minimum 10 cm luft mellem beholderne og skjul. Se illustration herunder:

Grafisk illustration af tre affaldsbeholdere der står i et skjul. Der er ligeledes angivet mål der viser, hvor meget plads der skal være mellem beholderne.

 

Den nye sorteringsordning træder i kraft 1. maj 2023.

Men allerede fra uge 8 begynder levering af de nye beholdere. Læs mere her om levering af beholdere og udrulning af nye sortering

Vi kører ud med de nye beholdere i perioden 20. februar - 16. april 2023.

Du kan se i hvilken vi leverer beholderer til din adresse her: Link til side om udbringning af beholdere.

Du må begynde at bruge dine nye beholdere, når du får dem. Men der er lige et par ting, du skal være opmærksom på:

Har du et stativ med sæk?

Hvis du har et stativ med sæk til din dagrenovation, skal du bruge det til og med sidste tømning i april. Herefter skal du lægge dine poser med restaffald i den nye beholder til rest- og mad affald. Se dine tømmedage her.

Beholderen til mad- og restaffald

Indtil 1. maj vil din nye beholder til rest- og madaffald blive tømt som dagrenovation efter den nuværende ordning og tømmekalender. Det betyder også, at du først skal sortere madaffald efter 1. maj, da madaffaldet ikke vil blive sorteret fra til genanvendelse.

Beholder til papir, pap og tekstilaffald

Beholderen bliver først tømt efter 1. maj. Er beholderen fuld, kan du aflevere ekstra papir, pap og tekstilaffald på genbrugspladsen. Se dine tømmedage her.

Beholder til plast, mad- og drikkekartoner samt glas og metal

Du skal begynde af sortere hård plast, blød plast, mad- og drikkekartoner samt glas og metal i den nye beholder. Men beholderen tømmes efter samme tømmekalender som den "gamle" genbrugsbeholder frem til 1. maj. Se dine tømmedage her.

Kassen til farligt affald

Du må gerne lægge farligt affald i kassen. Men skraldemanden kan først ombytte kassen til en ny efter 1. maj.

 

Beholder til rest- og madaffald

Indtil 1. maj tømmer vi beholderen som dagrenovation efter den nuværende ordning. Herefter følger tømningen den nye tømmekalender. Du skal derfor først sortere madaffald efter 1. maj.

Se dine tømmedage her.

Beholder til papir, pap og tekstilaffald

Beholderen tømmes først efter 1. maj med nye tømmedage. Se dine tømmedage her.

Er beholderen fuld, kan du aflevere ekstra papir, pap og tekstilaffald på genbrugspladsen. 

Beholder til plast, mad- og drikkekartoner samt glas og metal

Du skal sortere efter den nye ordning. Men beholderen tømmes efter samme tømmekalender som den "gamle" genbrugsbeholder frem til 1. maj. Herefter følger tømningen den nye tømmekalender.  Se dine tømmedage her.

Kassen til farligt affald

Skraldemanden kan først ombytte kassen efter 1. maj. 

Efter først maj kan du stille din fyldte kasse oven på en af dine beholdere på tømmedagen. Så tager skraldemanden den med og stiller en tom.

 

Vi henter dine ‘gamle’ plastbeholdere senest en uge efter, du har fået de nye. Det betyder, at du i en kort periode kommer til at have i alt 5 beholdere stående.

Husk at lade de "gamle" beholdere stå synligt på ejendommen, så vi kan finde dem.

Hvis du har et stativ til restaffald, er det dit eget. Det er dermed op til dig, hvad du vil bruge det til efter 1. maj. Du kan aflevere det på genbrugspladsen i containeren til jern og metal.

Den gamle genbrugsbeholder genbruger vi i den nye ordning til sortering af papir, pap og tekstiler. Vi fjerner skillerummet, sørger for at vaske den og gør den klar til den nye ordning.

De gamle plastbeholdere til restaffald genbruger vi, hvis de er god nok stand. Ellers bliver de genanvendt til nye plastprodukter.

Det er alle, der skal sortere efter den nye affaldssortering fra maj 2023. Du skal sortere derhjemme - uanset om du bor i hus, ejerlejlighed, boligforening eller noget helt fjerde. Men du skal også sortere affaldet i 10 typer, når du er i kommunale institutioner og bygninger. Fx på skoler, kulturhuse og plejehjem.

I 2020 lavede Regeringen og en række partier i Folketinget en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i 10 typer. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald.  

For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi gået fire østjyske affaldsselskaber sammen om at løfte opgaven: Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og AffaldVarme Aarhus. 

Den nye affaldssortering med 10 typer af affald i tre affaldsbeholdere gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune. Tilsammen dækker det 560.000 østjyske kunder.

Den samlede omkostning for en almindelig husstand i 2023 blive på 3.988 kr. Det er en stigning på ca. 11 % i forhold til 2022, hvor prisen var 3.578 kr.

Omkostningen omfatter både afhentning af affald ved husstande og adgang til at benytte kommunens fire genbrugspladser.

Se priser på affaldsområdet her

 • Restaffald og madaffald: Hver 2. uge
 • Plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal: Hver 3. uge
 • Papir, pap og tekstilaffald: Hver 4. uge
 • Kasse til farligt afald: Når kassen er fyldt op, skal du stille den på en af de dine affaldsbeholdere på tømningsdagen. Så tager skraldemanden den med, og stiller en ny.

Mere genanvendelse, mindre spild af jordens ressourcer

Når du sorterer dit affald til genanvendelse, kan det bruges igen og igen til at lave nye produkter.

Alt det du ikke sorterer, bliver brændt. Det betyder at vi mister materialerne i affaldet, og derfor skal udvinde nye råmaterialer fra jorden til at fremstille nye produkter. Affaldsproduktion og forbrænding af affald er spild af klodens ressourcer, og natur, miljø og klima belastes.

Vi skal alle bidrage til at sikre fremtiden for de næste generationer. Genbrug og genanvendelse er et vigtigt bidrag.

Mere genanvendelse, mindre forbrænding

Forbrænding af affald udleder meget C02. Ved at sortere dit affald til genanvendelse, er du med til at reducere CO2-udledningen og dermed mindske belastningen på naturen, miljøet og klimaet.

Dit affald, dit ansvar

Det er dit affald. Det betyder, at du skal sørge for at sortere og aflevere det korrekt. Det er rent faktisk en pligt vi alle har.

Favrskov Forsyning gør det nemt for dig ved at stille affaldsbeholdere til rådighed med god kapacitet og mulighed for at sortere 10 forskellige typer affald.

Mere sortering fremmer teknologien

Jo større mængder affald vi allesammen sender videre til genanvendelse, desto mere attraktivt bliver det at udvikle anlæg, der kan aftage affaldet. Mere sortering fremmer dermed udvikling af teknologi til øget genanvendelse. Det er win-win.

Det er lovgivning

Regeringen og en række partier i Folketinget, lavede i 2020 en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i 10 typer. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald.

Ja, du får udleveret poser til både madaffald og tekstilaffald. Dog kun til en opstart, så du kan komme godt igang med den nye sortering. Herefter skal du selv købe poser. Alle almindelige affaldsposer kan anvendes.

 

Når materialer bliver genanvendt, kan vi spare på jordens ressourcer og bruge mindre energi til at lave nye produkter. Derfor gør det en forskel, at du sorterer mere, og at vi håndterer dit affald sådan, at flest materialer kan bruges igen. Til glæde for miljøet og for os alle sammen.

Madaffald

Poserne sorteres fra madaffaldet og sendes til energiudnyttelse. Herefter laves madaffaldet til biogas og gødning til landbrugsjorden. På den måde kommer vigtige næringsstoffer tilbage i naturens kredsløb. Grænseværdier for mikroplast og øvrige miljøskadelige stoffer overholdes efter pågældende lovgivning.

Papir og pap

Papir og pap bliver sorteret, så det kan genanvendes hver for sig. Hvidt papir kan blive til nyt hvidt papir. Pap og blandet papir/pap kan blive til papkasser og emballage. Ved at genanvende papir bliver der sparet vand, energi, kemikalier og cellulosefibre fra træ.

Tekstilaffald

Tekstilaffald bliver revet til fibre, som kan bruges til at lave nyt tøj, tæpper, lydisolering og fyld til hynder.

Hård og blød plast

Hård og blød plast smeltet om til små plastkugler, som kan bruges til at lave f.eks. havestole, shampooflasker, kødbakker, plastemballager og andre plastprodukter.

Mad- og drikkekartoner

Tomme mad- og drikkekartoner bliver opløst og opdelt i pap og plastik. Råmaterialerne kan bruges til at lave nye produkter, f.eks. papkasser og plastemballage.

Glas

Glas sorteres efter farve og størrelse. Større glasstykker kan genanvendes til nyt glas. Det kræver syv gange så meget energi at skabe nyt glas af flodsand som at genanvende glas.
Små glasskår kan bruges i asfalt i stedet for sand, grus og granit.

Metal

Metal sorteres bl.a. i jern og aluminium. Hver metaltype smeltes og laves til basismaterialer, som kan bruges til at fremstille f.eks. bildele og byggematerialer. Vidste du, at aluminium kan smeltes og bruges igen og igen i det uendelige?

Farligt Affald

Farligt affald bliver kørt til et sorteringsanlæg og videre til forskellige behandlingsanlæg, hvor miljøskadelige indholdsstoffer bliver fjernet, og genanvendelige råstoffer udvindes, så de kan bruges i nye produkter.

Restaffald

Dit restaffald køres til et affaldsenergianlæg, hvor det bliver brændt og dermed laver energi til strøm og fjernvarme.

Se film om affaldets vej

Efter aftale med den virksomhed, der aftager madaffaldet, anbefaler vi at bruge almindelige plastposer i stedet for bioposer. Man har vurderet, at det miljømæssigt er den bedste løsning. Almindelige plastposer er stærkere og kan nemt sorteres fra madaffaldet, inden dette sendes videre til biogasanlægget. En del af den frasorterede plast vil herefter kunne genanvendes.

Vi fraråder bionedbrydelige poser, da de kan skabe problemer på forbehandlingsanlægget. De kan trevle og forringe kvaliteten af madaffaldet. Ligeledes er der stor risiko for, at mindre stykker af bioposerne havner ud på markerne sammen med det restprodukt, der genanvendes i forbindelse med bioforgasningsprocessen. Og det er et problem.

Nedbrydningstiden for bionedbrydelig plast er under de rigtige forhold 60 dage. Hvis en bionedbrydelig plast blot smides i naturen, vil det tage adskillige år, før plasten er nedbrudt til vand, CO2 og biomasse.

Den nye affaldssortering giver os mulighed for at genanvende endnu mere, fordi det er vigtigt at få ressourcerne tilbage i kredsløb. Forbrænding af affald, og især plastik, går nemlig ud over miljøet, og derfor er det en stor fordel, hvis vi fx kan genanvende mere plastik.

For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi gået fire østjyske affaldsselskaber sammen om at løfte opgaven. Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og Kredsløb.

Den nye affaldssortering gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune.

Ved at affaldssortere ens i alle seks kommuner får vi stordriftsfordele og skaber mere og bedre genanvendelse.

Det er et nationalt lovkrav i henhold til affaldsbekendtgørelsen, at alle i Danmark skal sortere affald derhjemme.

Desuden findes der i Danmark ingen anlæg med sorterings-robotter.

Vi opfordrer til, at du opbevarer kassen til farligt affald under tag eller på anden vis opbevarer den tørt, for at beskytte den fra vind og vejr. Det kan være i skur eller carport. Tag den gerne med indendørs, hvis der er plads. Fx i bryggers.

Hvis den står ude ved de øvrige affaldsbeholdere, vil skraldemanden muligvis tro, at han/hun skal ombytte den til en tom kasse.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.