gravemaskine, vej og kloakarbejdere set fra luften

Separatkloakering af Granslev

februar 2019 - december 2020

Projektet omhandler separering af kloaksystemet i Granslev.

Kontakt oplysninger

Christian Bækgaard
89 64 50 14
chrb@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

Projektet omhandler separering af kloaksystemet i Granslev. I Granslevbyvej og Voermøllevej genbruges den eksisterende fællesledning til regnvand, mens der etableres ny spildevand og regnvandsledning i både Nyvej og Møllegyden.

I det nuværende system løber både spildevand og regnvand i en og samme ledning. Når der regner så meget at pumperne på pumpestationen ved Voermøllevej ikke kan følge med, løber det via et overløbsbygværk ud i Granslev å. Dette kan vi undgå, når der ikke længere vil være spildevand og regnvand i samme ledning.

Når projektet er afsluttet, vil alt spildevand ende på pumpestationen ved Voermøllevej, hvorfra det pumpes til Langå renseanlæg via Laurbjerg.

Regnvandet fra Granslevbyvej, Nyvej og Sognevej vil løbe til et regnvandsbassin, som vi etablerer ved Voermøllevej. Her vil det blive renset og bremset, inden det udledes i Granslev å.

Regnvandet fra Møllegyden vil ende i et lille Bassin, der etableres på marken øst for Møllegyden. Herefter udledes det i Granslev å.

Bassinarbejdet på Voernøllevej er færdig og byggepladsen er ryddet. Der er udlagt slidlagsasfalt på alle berørte veje.

Der mangler at blive etableret et lille bassin ved Møllegyden. Dette bassin afventer myndighedernes behandling af tilladelser.

Vi forventer at bassinet etableres i efteråret 2020 eller i foråret 2021.

Vi vil her på siden løbende informere om eventuelle vejspærringer. Hvis du venter gæster eller varer til levering, kan du henvise til den her side, for at se, fra hvilken side det vil være bedst at tilkøre byen. Om det er fra Skjød, Laurbjerg, Houlbjerg eller Bøstrup. Vi viser med en rød markering på et kort over Granslev, hvor vejen er spærret.

 

Gravearbejdet i byen er afsluttet og byen kan tilkøres fra alle sider.

Favrskov Spildevand har onsdag 29. oktober 2018 afholdt et stort fælles informationsmøde for alle de berørte grundejere.

Se informationer, som Favrskov Spildevand fremlagde på mødet.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.