Separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Laurbjerg og Kongstrup

april 2020 - december 2022

Projektet omhandler separering af kloaksystemet i Laurbjerg og Kongstrup

Kontakt oplysninger

Christian Bækgaard
89 64 50 14
chrb@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

Projektet omhandler separering af kloakken i fælleskloakerede områder i Laurbjerg og Kongstrup. Der bliver lavet et 2-strenget system i vejene samt opsat et sæt skelbrønde på hver enkelt ejendom.

Spildevand skal således fremover afledes til spildevandsskelbrønd og regnvand til regnvandsskelbrønd.

Der skal desuden laves to regnvandsbassiner, et ved Vesteralle i Laurbjerg og et ved Knudstrupvej i Kongstrup.

Det er vigtigt for os, at vi holder de centrale veje åbne under anlægsfasen, så trafikken kan komme til de handelsdrivende i Laurbjerg. Derfor vil der ikke blive omkørsel på de centrale veje – men du skal forvente, at det tager lidt længere tid at komme igennem byen.

Anemonevej, Laubjerg

På grund af arbejde i vejen, er Anemonevej i Laurbjerg spærret for gennemkørsel til og med uge 12. Se markering på kortet herunder.

Kort med markering af vejafspærring på Anemonevej i laurbjerg

 

Knudstrupvej, Kongstrup

Knudstrupvej bliver spærret af og trafikken ledes via omkørsel. Se mere under "Trafikregulering".

På grund af Corona situationen kan vi i denne tid ikke afholde de planlagte informationsmøder om separatkloakeringen i jeres område. I stedet for vil vi sende et brev med generelle informationer om kloakprojektet.

Vi vil erstatte de store møder med møder, hvor vi inviterer hver enkelt grundejer til et møde på egen ejendom, for at drøfte løsningsmuligheder på den enkelte grund og samtidig indgå aftale om tilslutningssted for regnvand inde fra grunden.

På disse møder vil vi naturligvis tage hensyn til gældende coronarestriktioner. Ønsker du at erstatte et fysisk møde med et digitalt møde, gør vi gerne det. Du skal blot kontakte projektlederen, når du modtager en indkaldelse til møde.

 

Favrskov Spildevand har onsdag 4. december 2019 afholdt et stort fælles informationsmøde for alle de berørte grundejere.

Se informationer, som Favrskov Forsyning fremlagde på mødet.

Der arbejdes på Skovvej og Vester alle, kloakeringen fortsættes ad Østergade til Syrenvej.

Knudstrupvej i Kongstrup vil i forbindelse med kloakarbejde spærres af og trafikken ledes via omkørsel. Klik her for at se afspærringsplan og omkørsel.

Den midlertidige jernpladevej er kun for lastbiler, som kører gods, foder og lignede tit virksomheder og landbrug, og som har en størrelse der bevirker, at de ikke kan komme under broen på Knudstrupvej. Den øvrige trafik skal benytte omkørsels ruterne.

 

Hvor kan du få svar på dine spørgsmål?

Under arbejdets udførelse er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til VAMs folk, som går på vejen. Du er også velkommen til at kontakte Christian Bækgaard fra Favrskov Forsyning på 21 35 86 67.

 

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.