Selvbetjening

Separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Laurbjerg og Kongstrup

april 2020 - december 2022

Projektet omhandler separering af kloaksystemet i Laurbjerg og Kongstrup

Kontakt oplysninger

Christian Bækgaard
89 64 50 14
chrb@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

Projektet omhandler separering af kloakken i fælleskloakerede områder i Laurbjerg og Kongstrup. Der bliver lavet et 2-strenget system i vejene samt opsat et sæt skelbrønde på hver enkelt ejendom.

Spildevand skal således fremover afledes til spildevandsskelbrønd og regnvand til regnvandsskelbrønd.

Der skal desuden laves to regnvandsbassiner, et ved Vesteralle i Laurbjerg og et ved Knudstrupvej i Kongstrup.

Kloakarbejdet i Nørregade og på Vesterled er næsten færdigt. Der kommer asfalt i ledningsrenderne torsdag den 9. juli.

Kloakarbejdet holder sommerferie i uge 29 og 30. Der arbejdes med nedsat bemanding i ugerne 28 og 31.

Favrskov Spildevand har onsdag 4. december 2019 afholdt et stort fælles informationsmøde for alle de berørte grundejere.

Se informationer, som Favrskov Forsyning fremlagde på mødet.

Efter ferien opstartes kloakarbejdet på Skovvej og Vester alle.

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.