Privatlivspolitik til adgang til ubemandet genbrugsplads

Amanda Schmidt Jacobsen, PA- og HR-konsulent
Tlf.nr. 89 64 50 00
forsyning@favrskovforsyning.dk

Favrskov Forsyning A/S
Torvegade 7, 8450 Hammel
Tlf. 89 64 50 00
forsyning@favrskovforsyning.dk
CVR nr. 32939384

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige, for at opfylde Favrskov Forsynings forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold. Vi behandler typisk følgende af nedenstående oplysninger:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Adresse
 • Nummerplade
 • Videoovervågning af din færden på pladsen

Straffedomme og lovovertrædelser

I sjældne tilfælde behandler vi straffedomme eller lovovertrædelser. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at vi konstaterer farlig eller uforsvarlig omgang med affald på pladsen.

Overordnet formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som er nødvendigt, for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

 • At give dig mulighed for adgang til genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid.
 • At sikre sikkerheden og korrekt adfærd på vores genbrugspladser.
 • At du kan opdatere og ændre din tilmelding.

Ovenstående oplysninger behandles efter databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), da du selv tilmelder dig vores ordning og vores behandling af oplysningerne er nødvendig for at kunne give dig adgang.

Videoovervågningen sker på baggrund af vores retlige forpligtelse.

Straffedomme og lovovertrædelser

Vi behandler kun straffedomme og lovovertrædelser på dig, hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelse til at sikre korrekt adfærd på vores genbrugspladser.

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Favrskov Forsynings forpligtelser over for dig og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning.

Vores videoovervågning gemmes i 7 dage medmindre der er en aktuel sag.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Favrskov Forsyning. Undtagelsen er dog i disse tilfælde:

 • Til ekstern databehandling: Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager: Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Favrskov Forsyning, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  - Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Favrskov Forsyning har stort fokus på at beskytte forsyningen og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har derfor udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Favrskov Forsyning har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Favrskov Forsyning har ligeledes procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Favrskov Forsyning underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen privatlivspolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Vores privatlivspolitik kan ændres. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side. Skulle der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt kompliceret (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet.

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
​E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.