Selvbetjening

Affald fra foreningsarrangementer

Skal din forening holde et større arrangement i Favrskov, er det en god idé at kontakte os for at drøfte håndteringen af affald. Vi er altid behjælpelige med at finde løsninger for affaldshåndteringen.

Ved større byfester, som udelukkende har til formål at støtte lokale spejder- eller sportsforeninger samt humanitære formål, er der mulighed for at få stillet materiel til rådighed til indsamling af f.eks. emballage og andet affald.

Kontakt os på 89 64 50 00 eller affald@favrskovforsyning.dk for at høre nærmere om dette.