Affaldshierarkiet

Forløb 1

Affaldshierarkiet beskriver, hvordan vi kan håndtere affald på forskellige måder, og sætter samtidig fokus på, at vi i vores hverdag aktivt kan arbejde på at begrænse mængden af affald.

Forståelse af Affaldshierarkiet er også vigtig for at forstå, hvorfor vi sorterer affald, og hvordan vi generelt kan gøre vores forbrug mere bæredygtigt. 

Formålet med dette forløb er at give eleverne en forståelse for, at affald er ressourcer, og at de selv kan være med til at gøre en forskel. De væsentligste pointer er:

  • det er bedre at være i toppen af hierarkiet, hvor vi sparer på ressourcerne og skaber mindre affald
  • det er problematisk at være i bunden, hvor vi graver affald ned eller brænder det af

Du kan læse mere om affaldshierarkiet på affald.dk

Affaldshierarkiet

Aktivitet 1: Kig i skoletasken – ca. 30 minutter
Formålet er her, at eleverne forholder sig til, hvad der sker med deres ting, når de ikke skal bruge dem mere.

Forklar eleverne, at de skal finde 2-3 ting i skoletasken og lægge op på bordet. De skal først tale med hinanden om, hvad de vil gøre med denne ting, når de ikke selv skal bruge den mere. Efter ca. 10 minutter tager I en fælles snak på klassen. Lad Affaldshierarkiet være synligt på tavlen. Bed nogle elever komme op med deres ting og snak om, hvor det kan placeres i hierarkiet. Bliver det brændt af, genanvendt, genbrugt?

Aktivitet 2: Sorter en mængde affald – ca. 30 minutter
Formålet er her, at eleverne bliver bevidste om, at det er vigtigt at sortere rigtigt.

Brug de ting, eleverne har fundet i skoletaskerne. Eller vent evt. til efter frokostpausen og bed dem lade være med at smide affald ud. Print de 10 medlemmer af affaldsklubben ud og sæt dem på forskellige kasser eller spande. Nu skal de sortere tingene, som om det er affald. Fx madkasser skal i plast, en computer-mus skal i farligt affald, madpapir skal i restaffald, en skolebog skal i papir osv.

Opgave 1: Find ting der kan genbruges – 30-60 minutter
Formålet er her, at eleverne får øje for, hvor meget i vores dagligdag, der kan genbruges eller genanvendes

Sæt eleverne sammen i grupper og send dem på tur rundt på skolen, evt. med en telefon eller tablet til at tage billeder. De skal finde/fotografere ting, der kan genbruges eller genanvendes. Herefter præsenteres deres fund på klassen og fortælle hvordan det kan genbruges eller genanvendes.

Opgave 2: Lav en præsentation – 60-120 minutter
Formålet er her at gøre eleverne til ambassadører for mindre affald og mere genbrug.
Sæt eleverne sammen i grupper og giv dem et emne hver, det kan være fx mad, tøj, møbler, emballage, legetøj, elektronik. Flere grupper kan godt have samme emne. Opgaven for hver gruppe er at lave en præsentation i form af planche, film eller powerpoint om, hvordan vi hver især kan være med til at begrænse affald fra denne kategori – eller hvordan vi kan skubbe affaldet længere op i hierarkiet.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.