Tre affaldsbeholdere står på række i skjul langs hæk

Hvor skal beholderne stå?

I byområder

I byområder (indenfor byskiltet) skal beholderne stå i skel ved fortovet/vejen senest kl. 6.00 på tømmedagen. Dette vil gælde for alle tre beholdere. Se godkendte placeringer på nedenstående illustration.

Beholderne må gerne stå et andet sted til daglig og først stilles frem på tømmedagen.

Fra september 2023 vil der være mulighed for tilkøb af standplads, dvs. afhentning ved huset/inde på ejendommen, hvis øvrige krav til adgangs- og tilkørselsforhold er opfyldt. Afstanden ind til beholderne må højst være 45 meter lang.

Prisen er 75 kr. pr. beholder pr. år.

I landområder

I landområder (udenfor byskiltet) afhentes der som udgangspunkt fra standplads, dvs. inde på ejendommen, hvis øvrige krav til adgangs- og tilkørselsforhold er opfyldt.

Godkendte placeringer i skel

Grafisk illustration af korrekte og forkert placering af beholdere i skel i byområder.

Adgangsvejen er vejen fra skraldebilens holdeplads til affaldsbeholderen.

 • Underlaget skal være fast - svarende til asfalt eller fliser
 • Beholderne skal være frit tilgængelige og ryddet for genstande, der står i vejen, fx bil eller cykel
 • Frihøjden under udhæng, tag på skur/skjul, buske og træer skal være mindst 2 meter  
 • Der skal være mindst 10 cm mellem beholderne
 • Der må ikke være trin og trapper
 • En eventuelt stigning må max være 10%
 • Beholderne må kun stå bag låge, hvis åbningen er mindst 1 meter bred, og lågen er let at åbne og kan holdes åben.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is om vinteren.

Læs Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for skraldebilen. Vejen ind til din ejendom skal opfylde følgende krav:

 • Vejen skal året rundt kunne holde til kørsel med lastbil
 • Vejen skal være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres til ejendommen uden problemer
 • Der skal være en fri højde over vejen på mindst 3,8 meter
 • Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter
 • Der skal til enhver tid være en rigelig vendeplads for enden af vejen
 • Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset eller saltet.

Læs Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.