Årsrapporter 2017

Årsregnskaberne for 2017 for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S er godkendt på generalforsamlinger.

Du kan i årsrapporterne læse om selskabernes årsresultat og gennemførte aktiviteter i 2017.

Årsrapport Favrskov Forsyning A/S

Årsrapport Favrskov Spildevand A/S

Årsrapport Favrskov Affald A/S