Årsrapporter 2016

Årsregnskaberne for 2016 for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S er godkendt på generalforsamlinger.

Du kan i årsrapporterne læse om selskabernes årsresultat og gennemførte aktiviteter i 2016.

Årsrapport Favrskov Forsyning A/S

Årsrapport Favrskov Spildevand A/S

Årsrapport Favrskov Affald A/S