Renseanlæg

Spildevandet fra de kloakerede områder i Favrskov Kommune skal renses, inden det kan udledes til vandløb eller søer. Hovedparten af spildevandet fra de kloakerede områder ledes til et af de i alt seks offentlige renseanlæg over 30 PE.

De seks renseanlæg behandlede i 2012 dagligt spildevand med en belastning svarende til spildevandet fra ca. 49.000 personer.

Renseanlæggene ejes af Favrskov Spildevand A/S, der også står for drift og vedligehold af anlæggene.

Favrskov Forsyning driver og vedligeholder seks renseanlæg. Se oplysninger om de enkelte renseanlæg i menuen til venstre.