Nyheder

En kortlægning fra Favrskov Forsyning viser, at kun 2/3 af affaldet i containerne til deponi på genbrugspladserne rent faktisk er egnet til deponi. Resten kan genanvendes eller brændes. Den dårlige sortering koster mange penge. Og det er borgerne, der skal betale regningen.

Favrskov Forsyning har monteret regnmålere på de større renseanlæg i kommunen. De kom rigtig i brug fredag den 9. juni 2017, da der faldt store mængder nedbør over landet.

På grund af 2. pinsedag den 5. juni, vil der ske forskydninger i afhentning af dagrenovation. Det betyder, at nogle borgere vil få hentet deres dagrenovation en anden dag end normalt, og nogle borgere vil få tømt genbrugsbeholderen en anden ugedag end de plejer.

Begejstringen var stor hos børnene og eleverne fra Børnehaven Engen (Søften) og Bavnehøjskolen (Hadsten), da vi i sidste uge overrakte præmierne for deres flotte indsats ved den årlige affaldsindsamling.

På fredag den 26. maj – dagen efter Kr. Himmelfartsdag - holder vi åbent som normalt. Du kan kontakte os på tlf. 8964 5000 eller henvende dig personligt på Torvegade 7, Hammel. Åbningstiden er kl. 8.30 – 13.00.

På grund af Kr. Himmelfartsdag den 25. maj, vil der ske forskydninger i afhentning af dagrenovation. Det betyder, at nogle borgere vil få hentet deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Søndag den 2. april indsamlede flittige børn og voksne hele 1.127 kilo affald i Favrskovs natur, da de deltog i Danmarks Naturfredningsforenings (DN) landsdækkende affaldsindsamling.