Nyheder

Miljøstyrelsen kører lige nu en kampagne rettet mod håndværkere og ikke mindst ’gør det selv folkene’. Målet med kampagnen er at oplyse om reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, så al bygge- og anlægsaffald anmeldes inden renoverings- eller nedrivningsarbejde igangsættes. Dette er for at sikre en korrekt affaldshåndtering og passe på miljøet.

Ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår og som har et vandforbrug, der er større end 500 m3 om året skal tilmelde sig afregningssystemet efter trappemodellen.

Vi er desværre forsinket med tømningen af genbrugsbeholdere i Hadbjerg By. Dette skyldes, at en skraldemand er kommet til skade.

Procestanken på Hammel Renseanlæg er i øjeblikket ved at blive tømt for sand. Til opgaven anvendes et specialbygget bæltekøretøj.

På grund af mekaniske problemer med renovationsbilen, er genbrugsbeholderne på følgende veje i Hammel ikke blevet tømt i dag som planlagt:

Hvis du bor på Byvænget i Hinnerup, har du formentlig ikke fået hentet dit affald (dagrenovation) i dag som planlagt. Vores renovatør har ikke kunne køre ind på vejen på grund af asfalt arbejde.

Som kunde i Favrskov Forsyning er det nemt at komme af med brugte batterier og småt elektronikaffald. Du skal bare bruge låget! Sådan lyder det i vores informationskampagne 'Brug Låget', der gør opmærksom på muligheden for at aflevere batterier og elektronik på låget af beholderen til dagrenovation.

Vores Sommerfoto-konkurrence på facebook er nu slut og vi har fundet det billede vi synes er det bedste.