Nyheder

Der var ekstra brede forårssmil hos børnene og eleverne fra Børnehaven Søndervang og Skovvangskolen i Hammel, da vi i denne uge overrakte præmier for deres flotte indsats ved Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

Søndag den 17. april 2016 var Danmarks Naturfredningsforenings årlige Affaldsindsamlingsdag. Skoler og institutioner samlede affald ind i naturen fra den 11. april til den 17. april 2016.

Vi holder åbent på alle vores genbrugspladser på Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag. Åbningstiden er kl. 9-15 i Hadsten, Hammel og Hinnerup og kl. 7-20 i Hvorslev.

På grund af Kristi himmelfartsdag den 5. maj og 2. pinsedag den 16. maj, vil der ske forskydninger i afhentning af dagrenovation. Det betyder, at nogle borgere vil få tømt deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Favrskov Forsynings grønne regnskab sætter fokus på resultater på renseanlæggene i 2015. Vi arbejder hele tiden på at optimere processerne på renseanlæggene, så de drives miljømæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt. I regnskabet fremgår det, hvordan resultaterne har udviklet sig over de sidste tre år.

Vi eftersøger borgere i Voldum (gerne børnefamilier), der ønsker at deltage som kontaktfamilie eller i en fokusgruppe.

På St. Bededag, fredag d. 22. april, holder vi åbent på alle vores genbrugspladser. Åbningstiden er kl. 9-15 i Hadsten, Hammel og Hinnerup og kl. 7-20 i Hvorslev.

På grund af St. Bededag den 22. april, vil der ske forskydninger i afhentning af dagrenovation. Det betyder, at nogle borgere vil få tømt deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Plastik, dåser og cigaretskodder flyder i naturen. Derfor afholder Danmarks Naturfredningsforening den 17. april den årlige affaldsindsamling, hvor du og din familie kan gøre en forskel i naturens tjeneste.