Nyheder

I en undersøgelse som Analyse Danmark har lavet for Miljøministeriet, svarer fire ud af fem danskere, at de har hørt historier om, at sorteret affald er blevet blandet sammen igen, når skraldebilen henter affaldet.  Og to ud af tre frygter, at det kan ske med det affald, de selv har sorteret.

Favrskov Forsyning starter i næste uge med at undersøge området ved Tåsingevej, Ærøvej og Siøvej for fejlkoblinger - om der er koblet spildevand på vores regnvandssystem.
Undersøgelserne vil i første omgang foregå ved at sætte flere ned i kloakken ude i vejen.
Baggrunden for undersøgelserne er, at der er konstateret spildevand i regnvandsbassinet mellem Uffesvej og Høgevænget.

I uge 35 indledte vores Brug Låget-kampagne for indsamling af brugte batterier og småt elektronikaffald. Siden da, har flere af vores kunder spurgt os, om de også kan aflevere brugte elpærer på låget af stativet eller beholderen til dagrenovation.

Alle Favrskov Spildevands renseanlæg overholder udlederkravene i 2013.
Da udlederkravet for fosfor på Drøsbro renseanlæg er blevet ændret med tilbagevirkende kraft, overholder alle vores renseanlæg nu udlederkravene fastsat af Favrskov Kommune.

Rønvangen i Hinnerup har desværre ikke fået tømt genbrugsbeholder i dag på grund af tekniske problemer på renovationsbilen.
Beholderne vil i stedet blive tømt i overmorgen - lørdag d. 6. september 2014.

Vi beklager ulejligheden

Mind the Trash er titlen på Miljøministeriets nye undervisningsmateriale til elever i 4.-6. klasse, der skal lære børnene om affald, genanvendelse og ressourceforbrug. Mind the Trash indeholder otte undervisningsforløb og materialet er tilpasset krav i den nye skolereform. 

På lørdag den 6. september pakker vi igen forsyningsvognen og kører denne gang til Hestemarked i Hammel. I forbindelse med vores Brug Låget-kampagne, vi vil rigtig gerne fortælle, hvor nemt det er at komme af med brugte batterier og småt elektronikaffald i Favrskov.