Nyheder

Favrskov Forsynings grønne regnskab sætter fokus på resultater på renseanlæggene i 2015. Vi arbejder hele tiden på at optimere processerne på renseanlæggene, så de drives miljømæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt. I regnskabet fremgår det, hvordan resultaterne har udviklet sig over de sidste tre år.

Vi eftersøger borgere i Voldum (gerne børnefamilier), der ønsker at deltage som kontaktfamilie eller i en fokusgruppe.

På St. Bededag, fredag d. 22. april, holder vi åbent på alle vores genbrugspladser. Åbningstiden er kl. 9-15 i Hadsten, Hammel og Hinnerup og kl. 7-20 i Hvorslev.

På grund af St. Bededag den 22. april, vil der ske forskydninger i afhentning af dagrenovation. Det betyder, at nogle borgere vil få tømt deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Plastik, dåser og cigaretskodder flyder i naturen. Derfor afholder Danmarks Naturfredningsforening den 17. april den årlige affaldsindsamling, hvor du og din familie kan gøre en forskel i naturens tjeneste.

I påsken holder vi naturligvis åbent på vores genbrugspladser. Åbningstiden på helligdagene er kl. 9-15 i Hadsten, Hammel og Hinnerup og kl. 7-20 i Hvorslev.

På grund af de kommende helligdage i påsken, vil nogle borgere få tømt deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Indbyggerne i Voldum skal til at skabe nye gode affaldsvaner. Fra april og seks måneder frem gennemfører vi et affaldsforsøg, hvor 350 husstande i Voldum skal frasortere deres madaffald i en separat beholder.

Konkurrencen i forsyningskalenderen 2016 er nu slut og vinderne er udtrukket. Der har været stor interesse for konkurrencen og rigtig mange har svaret korrekt på spørgsmålene i quizzen.