Nyheder

Favrskov Spildevand og M. Frisch har nu fået kørt bundsedimentet væk. I de seneste dage har M. Frisch haft travlt med at regulere området omkring bassinet og lægge muldjord ud.

Vi vil gerne øge vores kompetencer på spildevandsområdet, og søger derfor 2 dygtige medarbejdere til at hjælpe os med at optimere vores spildevandsdrift.

På grund af de kommende helligdage, vil nogle borgere få tømt deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Eftersom der ikke tømmes dagrenovation i helligdagene, lægger skraldemanden - ved ugetømningerne - en ekstra sæk ugen før og tager to sække med ugen efter. På adresser med 2-hjulede beholdere lægges der også ekstra sække, som tages med ugen efter.

I perioden fra mandag den 23. marts til onsdag den 25. marts 2015 kører vi slam væk fra slamhallen på Hinnerup Renseanlæg.

Fra 1. april 2015 bliver det lettere at komme af med affald i Favrskov, når vi ændrer åbningstiderne på genbrugspladserne.

I denne nyoprettede stilling skal du arbejde med implementering og drift af e-handel. Sammen med den øvrige del af Shared er du ansvarlig for at understøtte udviklingen af effektive og professionelle indkøb igennem samhandelsaftaler og leverandøropfølgning. Du skal derfor også foretage compliance- og indkøbsanalyser ved hjælp af et indkøbsanalysesystem.

Favrskov Spildevand og M. Frisch A/S er nu færdig med at grave bundsediment op.
I de kommende uger er det hensigten at få fjernet de resterende sivplanter i bassinet samt få kørt alle de siv, der er taget op af bassinet, væk