Nyheder

Favrskov Forsynings grønne regnskab sætter fokus på resultater på renseanlæggene i 2014. Vi arbejder hele tiden på at optimere processerne på renseanlæggene, så de drives miljømæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt. I regnskabet fremgår det, hvordan resultaterne har udviklet sig over de sidste tre år.

De servere vores sms-tjeneste kører på, har desværre været udsat for et såkaldt DDOS angreb. Det har medført, at nogle kunder ikke har modtaget en sms-påmindelse som planlagt vedrørende tømning af genbrugsbeholder. Det beklager vi naturligvis meget.

Søndag den 19. april indsamlede flittige børn og voksne hele 1.060 kilo affald i Favrskovs natur, da de deltog i Danmarks Naturfredningsforening (DN) landsdækkende affaldsindsamling.

Det er en rigtig god idé at kontakte politiet, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal skille dig af med en gammel granat eller lignende eksplosive effekter.

Favrskov Spildevand har monteret regnmålere på de større renseanlæg i kommunen. Og de kom rigtig i brug tirsdag den 5. maj 2015, da der faldt store mængder nedbør over landet.

Vi holder åbent alle søndage og helligdage på alle fire genbrugspladser. Dog er der lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

I morgen 1. maj træder de nye udvidede åbningstider i kraft på Hvorslev Genbrugsplads.

Søndag den 19. april 2015 var Danmarks Naturfredningsforenings årlige Affaldsindsamlingsdag. Skoler og institutioner samlede ind fra den 13. april til den 17. april 2015.