Nyheder

Alle virksomheder som ønsker at benytte genbrugspladserne i Favrskov Kommune i 2016 kan nu tilmelde sig ordningen for det kommende år. Læs mere her

Det går rigtig godt med at sortere det genanvendelige affald. En gang imellem ser vi dog kasserede ting, som skulle have været på genbrugspladsen i stedet for i genbrugsbeholderen. For eksempel vandslanger. Alle lange ting som vandslanger, plast- og metalbånd og strips er uønskede i genbrugsbeholderen, da de giver problemer i sorteringsanlægget.

Kloakfornyelsen i Ulstrup udføres efter et koncept, hvor partnering anvendes som samarbejdsform mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Dette koncept har givet grundlaget for en helt anderledes måde at løse opgaven på. Læs artikel om en anderledes løsning her

Så er vi klar igen med vores selvbetjeningssystem. Ved at bruge dette link og din Nem ID kan du tilmelde dig vores sms-ordning, og du kan se, hvornår du får tømt dagrenovation og genbrugsbeholder næste gang.
Du kan også her fortælle os, hvis skraldemanden har glemt at tømme.

Det er i øjeblikket ikke muligt at tilmelde sig vores sms-tjeneste, fordi vi er i fuld gang med at flytte tjenesten over på vores selvbetjeningssystem AffaldOnline.

Mandag den 19. oktober 2015 vil det igen være muligt at tilmelde sig tjenesten via AffaldOnline.

Hvis du er i tvivl om, hvornår din genbrugsbeholder bliver tømt eller hvornår vi henter storskrald i dit område, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8964 5000 eller affald@favrskovforsyning.dk

Favrskov og Syddjurs Spildevand udbyder i samarbejde med Shared arbejdsopgaver indenfor slamsugning, spuling, rodskæring m.v. i de 2 forsyninger.

For små 7 år siden skiftede Favrskov Spildevand bundbeluftere på Hinnerup Renseanlæg. Disse beluftere har typisk en levetid på 7 til 8 år, og da de er meget vigtige for at sikre en god rensning af spildevandet til gavn for miljøet, valgte vi i forrige uge at tage nogle af belufterfelterne op, for at se om tiden var inde til at skifte dem ud.

Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning udvider regnvandsbassinet på Bredefeldsvej i Hammel. Bassinet skal håndtere både klimaforandringer og leve op til de miljømæssige krav - og samtidig tilfører det et af byens grønne områder en helt ny kvalitet.