Nyheder

Begejstringen var stor hos børnene og eleverne fra Børnehaven Engen (Søften) og Bavnehøjskolen (Hadsten), da vi i sidste uge overrakte præmierne for deres flotte indsats ved den årlige affaldsindsamling.

På fredag den 26. maj – dagen efter Kr. Himmelfartsdag - holder vi åbent som normalt. Du kan kontakte os på tlf. 8964 5000 eller henvende dig personligt på Torvegade 7, Hammel. Åbningstiden er kl. 8.30 – 13.00.

På grund af Kr. Himmelfartsdag den 25. maj, vil der ske forskydninger i afhentning af dagrenovation. Det betyder, at nogle borgere vil få hentet deres dagrenovation en anden dag end normalt.

Søndag den 2. april indsamlede flittige børn og voksne hele 1.127 kilo affald i Favrskovs natur, da de deltog i Danmarks Naturfredningsforenings (DN) landsdækkende affaldsindsamling.

På de kommende helligdage – St. Bededag (12.maj), Kr. Himmelfartsdag (25. maj) og 2. Pinsedag (5. juni) – holder vi åbent på alle vores genbrugspladser.

På grund af St. Bededag den 12. maj, vil der ske forskydninger i afhentning af dagrenovation. Det betyder, at nogle borgere vil få hentet deres dagrenovation en anden dag end normalt.

I dag holder vi lukket i administrationen fra kl. 12.00 i anledning af 1. maj.

Hvis du sælger din ejendom, bedes du sørge for at Favrskov Forsyning for besked om ejerskiftet. Så kan vi lave en flytteopgørelse på spildevand og affald.

Favrskov Forsynings grønne regnskab sætter fokus på resultater på renseanlæggene i 2016. Vi arbejder hele tiden på at optimere processerne på renseanlæggene, så de drives miljømæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt. I regnskabet fremgår det, hvordan resultaterne har udviklet sig over de sidste tre år.