Nyheder

Den 6. november 2014 kl. 14-16 afholder vi informationsmøde om vores fem fælles udbud af ramme- og partneringaftaler indenfor vand- og spildevandsområdet. Tilmelding er nødvendig. Læs mere her.

Vi har desværre erfaret, at der har været tekniske problemer med vores sms-tjeneste. Det har medført, at nogle kunder ikke har modtaget en sms-påmindelse den 29. september som planlagt vedrørende tømning af genbrugsbeholder. Det beklager vi naturligvis meget.

Når Rønbæk Idrætscenter på søndag slår dørene op til Hinnerup Messen, står vi klar til at fortælle om vores affaldsordninger. Hør blandt andet om vores indsamlingsordning for brugte batterier og småt elektronik.

I en undersøgelse som Analyse Danmark har lavet for Miljøministeriet, svarer fire ud af fem danskere, at de har hørt historier om, at sorteret affald er blevet blandet sammen igen, når skraldebilen henter affaldet.  Og to ud af tre frygter, at det kan ske med det affald, de selv har sorteret.

Favrskov Forsyning starter i næste uge med at undersøge området ved Tåsingevej, Ærøvej og Siøvej for fejlkoblinger - om der er koblet spildevand på vores regnvandssystem.
Undersøgelserne vil i første omgang foregå ved at sætte flere ned i kloakken ude i vejen.
Baggrunden for undersøgelserne er, at der er konstateret spildevand i regnvandsbassinet mellem Uffesvej og Høgevænget.

I uge 35 indledte vores Brug Låget-kampagne for indsamling af brugte batterier og småt elektronikaffald. Siden da, har flere af vores kunder spurgt os, om de også kan aflevere brugte elpærer på låget af stativet eller beholderen til dagrenovation.

Alle Favrskov Spildevands renseanlæg overholder udlederkravene i 2013.
Da udlederkravet for fosfor på Drøsbro renseanlæg er blevet ændret med tilbagevirkende kraft, overholder alle vores renseanlæg nu udlederkravene fastsat af Favrskov Kommune.