Spildevand

Favrskov Forsyning sørger for, at du kan komme af med dit spildevand på en miljømæssig forsvarlig måde.

Betaling
Du betaler for den mængde spildevand, du afleder. Vi afregner efter din årlige aflæsning af vandmåleren.

Du får 2 aconto-rater om året. Du kan vælge, om du vil have aconto-raterne med posten eller i din E-Boks. Du kan betale beløbene på de vedlagte indbetalingskort, eller du kan tilmelde betalingen til PBS.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til betalingen, kan du kontakte Favrskov Forsyning på spildevand@favrskovforsyning.dk eller 89 64 50 00.