Affaldsbeholder af plast og affaldsstativ står langs husmur

Vi har en (ny) plan med affaldet i Favrskov

I Favrskov er vi ambitiøse, når det kommer til genanvendelse af affald. Vi skal sortere affaldet bedre og have mere sortering tæt på borgerne, offentlige institutioner og erhverv. Det har vi heldigvis en plan for. En helt ny affaldsplan, der blev vedtaget af byrådet i Favrskov Kommune i efteråret 2019.

Visionen med affaldsplanen er at gå fra en lineær til en cirkulær økonomi. Vi skal ikke længere sende produkter til en endestation, men materialer og ressourcer skal blive i et kredsløb, hvor der produceres nye ting ud af gamle. Når du udskifter dit trægulv, kan plankerne for eksempel blive neddelt til spånplader. Eller endnu bedre: de kan høvles af og bruges som gulv i et legehus. Det hele handler om at få dine udtjente ting højere op i affaldshierarkiet og bibeholde materialerne til brug igen og igen, ved at forebygge, reparere og genbruge.

Vi er allerede godt på vej, men der er også mange materialer, som kunne få endnu en omgang (eller flere) i forbrugscirklen - og ideelt set aldrig blive til ”affald”.

Hvad er en affaldsplan?

Favrskov Kommunes affaldsplan, der udarbejdes i samarbejde med Favrskov Forsyning, er kommunens plan for, hvordan affald fra husholdninger, kommunale institutioner og virksomheder skal håndteres i 2020-2025. Planen beskriver de målsætninger og indsatser, der sætter retningen for kommunens affaldshåndtering i perioden.

I affaldsplanen kan du få en status over, hvilke indsamlingsordninger der eksisterer i Favrskov Kommune i dag og et overblik over de anlæg, der håndterer affaldet, heriblandt genbrugspladserne. Under punktet ”Affaldsmængder” kan du også få et indblik affaldsmængderne fra både private husstande, kuber og fra genbrugspladserne i 2017. Vi samlede for eksempel 9.662 tons dagrenovation ind, og 2.419 tons fra genbrugsbeholderen.

Handlingsplanen er opdelt på private husholdninger, erhverv og institutioner, og under hver af disse beskrives de affaldstyper, der planlægges initiativer for i perioden 2020-25.

Planen skal blandt andet hjælpe os med at nå målet om minimum 50% genanvendelse af de syv fokusfraktioner i 2022: papir, pap, glas, metal, plast, træ og madaffald.

Affaldsplanens målsætninger og initiativer er udarbejdet under rammerne fra Favrskov Kommunes Kommuneplan 2017-29, den nationale affaldsstrategi og EU's vedtagne affaldsdirektiver.

Hvad betyder affaldsplanen for dig?

Planen beskriver de initiativer forsyningen og kommunen vil tage på affaldsområdet i de kommende år. Men hvad betyder det for dig som borger i Favrskov? Herunder har vi fremhævet nogle af de væsentlige aktiviteter planen præsenterer:

  • I løbet af 2022-2023 indfører vi indsamling af organisk affald
  • Vi undersøger muligheden for indsamling af mere plastaffald, miljøfarligt affald og tekstiler ved husstanden
  • Vi renoverer og optimerer genbrugspladserne
  • Vi undersøger muligheden for direkte genbrug på genbrugspladserne, således at der indrettes områder, hvor du både kan give og tage ting på pladserne
  • Udvidelse af åbningstider på genbrugspladserne
  • Endnu mere sortering i kommunale institutioner, heriblandt skoler.

Læs affaldsplanen her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.