Kædegraver graver op til dræn på mark

Smart løsning til etablering af regnvandsbassin i vådt område

I forbindelse med separatkloakering af Granslev skulle Favrskov Spildevand etablere et regnvandsbassin ved Voermøllevej. Projektet er en del af partneringsamarbejdet Vandpartner.

Arealet, hvor bassinet skulle etableres er en våd eng, hvor grundvandsspejlet igennem et års tid er blevet kontrolmålt i de geotekniske borringer.

Grundvandsspejlet har ligget på et fast niveau fra ca. 0,4 meter under terræn til 0,1 meter under terræn. Terrænkoten varierer fra + 13,0 til +14,0, og grundvandskoten ligger i 12,6 til ca. 12,9. Da permanentvandspejlet i bassinet er i kote 12,5 og opstuvningskoten er 13,10, var det nødvendigt at sænke grundvandet, imens vi udgravede til regnvandsbassinet.

Traditionel sænkning af grundvand foregår ved hjælp af sugespidser, der for cirka hver 2. meter spules eller bores ned i jorden hele vejen rundt om bassinet. Fra hver sugespids stikker der en slange op, som kobles til et stamrør. Stamrørene er tilsluttet et vakuumanlæg, der suger vandet ud af jorden. Denne metode giver dog ofte problemer i forhold til adgang for gravemaskiner og lastbiler for bortkørsel af jord.

Derfor forsøgte Favrskov Spildevand og Entreprenørfirmaet VAM A/S at nedgrave dræn under bundniveau for bassinet, for på den måde at afvande arealet. Men det var ikke muligt, da siderne af udgravningen faldt sammen på grund af det høje grundvandsspejl.

Løsningen blev derfor at kædegrave dræn i tre linjer ca. 1 meter under det kommende bassins bund. Kædegraveren kan både grave, udrulle dræn og fylde til med drængrus i samme arbejdsgang. Drænene blev koblet til vakuumanlæg, som i løbet af kort tid sænkede grundvandet, således at bassinet kunne udgraves i tør jord.

Den store gevinst ved denne metode er, at bassinet kan udgraves som var det på bar mark uden grundvand. Samtidig er der uhindret adgang til udgravningen, da der kun står vakuumanlæg i den ene ende af bassinet.

 

Kædegarver og gravko graver ud til regnvandsbassin 

Stor bunke jord og ler

Stort område med jord og mudder

Drænanlæg sænker grundvand imens der graves i jorden med gravko

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.