Selvbetjening

Separatkloakering af dele af Selling

juni 2019 - juli 2021

Kloaksystemet skal omlægges fra fælleskloak til separatkloak.

Kontakt oplysinger

Anette Paulin Hansen
89 64 50 09
apha@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

I henhold til Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2013 er Selling en af de byer, hvor kloaksystemet skal omlægges fra fælleskloak til separatkloak.

I uge 20-25 er Tåstrupvej på strækningen mellem H.C Andersens Vej og Holbergsvej spærret for gennemkørsel.

Omkørsel for biler og busser sker ad Byvej.

Lastbiler skal køre til Ødum for omkørsel.

Kort med anvisninger til omkørsel på grund af vejarbejde

Separatkloakeringen starter op med etape 1 i juni 2019 og forventes afsluttet med etape 6 i sommeren 2021.

Etapeplan for arbejdets udførelse revideres løbende i takt med, at detailprojekterne for de enkelte etaper bliver færdige. Se etapeplanen her.

 

Favrskov Spildevand har onsdag 6. juni 2018 afholdt et stort fælles informationsmøde for alle de berørte grundejere. Se de informationer, som Farvskov Spildevand fremlagde på mødet.

Favrskov Spildevand afholder efterfølgende lokale informationsmøder inden opstart af hver etape.

Entreprenøren vil sikre afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, fx ved indsamling af beholdere/sække til et opsamlingssted efter aftale med renovationsselskabet.

Ved uregelmæssigheder og problemer med afhentning af affald kontaktes entreprenøren på tlf. 26 89 93 60 eller mfs@vam.dk

Beskrivelse af 1. etape:

I 2019 starter vi op på 1. etape af kloakfornyelsen i Selling, som omfatter Jeppe Aakjærs Vej, Skjoldborgs Vej og St. St. Blichers Vej.

Borgermøde:

Den 21. november 2018 afholdte Favrskov Spildevand et lokalt informationsmøde i forbindelse med opstart af 1. etape.

Se de informationer, som Favrskov Spildevand fremlagde på informationsmødet.

Tidsplan:

Kloakarbejdet startes op i Tåstrupvej og Skjoldborgs Vej i juni 2019.

Se vejledende tidsplan

Beskrivelse af 2. etape:

I december 2019 starter vi op på 2. etape af kloakfornyelsen i Selling, som omfatter den sydlige del af Tåstrupvej og Herman Bangs Vej.

Borgermøde:

Den 13. november 2019 afholdte Favrskov Spildevand et lokalt informationsmøde i forbindelse med opstart af 2. etape.

Se de informationer, som Favrskov Spildevand fremlagde på informationsmødet.

Tidsplan:

Kloakarbejdet startes op i Tåstrupvej i december 2019.

Se vejledende tidsplan

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.