Separatkloakering af dele af Selling

juni 2019 - december 2021

Kloaksystemet skal omlægges fra fælleskloak til separatkloak.

Kontakt oplysninger

Anette Paulin Hansen
89 64 50 09
apha@favrskovforsyning.dk

Entreprenør

VAM A/S

I henhold til Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2013 er Selling en af de byer, hvor kloaksystemet skal omlægges fra fælleskloak til separatkloak.

Separatkloakeringen starter op med etape 1 i juni 2019 og forventes afsluttet med etape 6 i sommeren 2021.

Etapeplan for arbejdets udførelse revideres løbende i takt med, at detailprojekterne for de enkelte etaper bliver færdige. Se etapeplanen her.

 

På grund af Corona situationen kan vi i denne tid ikke afholde de planlagte informationsmøder om separatkloakeringen i jeres område. I stedet for vil vi sende et brev med generelle informationer om kloakprojektet.

Vi vil erstatte de store møder med møder, hvor vi inviterer hver enkelt grundejer til et møde på egen ejendom, for at drøfte løsningsmuligheder på den enkelte grund og samtidig indgå aftale om tilslutningssted for regnvand inde fra grunden.

På disse møder vil vi naturligvis tage hensyn til gældende corona-restriktioner. Ønsker du at erstatte et fysisk møde med et digitalt møde, gør vi gerne det. Du skal blot kontakte projektlederen, når du modtager en indkaldelse til møde.

 

Favrskov Spildevand har onsdag 6. juni 2018 afholdt et stort fælles informationsmøde for alle de berørte grundejere. Se de informationer, som Farvskov Spildevand fremlagde på mødet.

Favrskov Spildevand afholder efterfølgende lokale informationsmøder inden opstart af hver etape.

Entreprenøren vil sikre afhentning af dagrenovation og genbrugsaffald, fx ved indsamling af beholdere/sække til et opsamlingssted efter aftale med renovationsselskabet.

Ved uregelmæssigheder og problemer med afhentning af affald kontaktes entreprenøren på tlf. 26 89 93 60 eller mfs@vam.dk

Beskrivelse af 1. etape:

I 2019 starter vi op på 1. etape af kloakfornyelsen i Selling, som omfatter Jeppe Aakjærs Vej, Skjoldborgs Vej og St. St. Blichers Vej.

 

Borgermøde:

Den 21. november 2018 afholdte Favrskov Spildevand et lokalt informationsmøde i forbindelse med opstart af 1. etape.

Se de informationer, som Favrskov Spildevand fremlagde på informationsmødet.

 

Tidsplan:

Kloakarbejdet startes op i Tåstrupvej og Skjoldborgs Vej i juni 2019.

Se vejledende tidsplan

Beskrivelse af 2. etape:

I december 2019 starter vi op på 2. etape af kloakfornyelsen i Selling, som omfatter den sydlige del af Tåstrupvej og Herman Bangs Vej.

 

Borgermøde:

Den 13. november 2019 afholdte Favrskov Spildevand et lokalt informationsmøde i forbindelse med opstart af 2. etape.

Se de informationer, som Favrskov Spildevand fremlagde på informationsmødet.

 

Tidsplan:

Kloakarbejdet startes op i Tåstrupvej i december 2019.

Se vejledende tidsplan

Beskrivelse af 3. etape:

I august 2020 starter vi op på 3. etape af kloakfornyelsen i Selling, som omfatter Holbergsvej og H.C. Andersens Vej 8 – 34 (stikvej).

 

Borgermøde:

Den 24. juni 2020 afholdte Favrskov Spildevand et lokalt informationsmøde i forbindelse med opstart af 3. etape.

Se de informationer, som Favrskov Spildevand fremlagde på informationsmødet.

 

Tidsplan:

Kloakarbejdet startes op i Tåstrupvej i december 2019.

Se vejledende tidsplan

Beskrivelse af 4. etape:

I januar 2021 startede vi op på 4. etape af kloakfornyelsen i Selling, som omfatter H.C.Andersens Vej, Grundtvigsvej, B.S.Ingemanns Vej og Tåstrupvej 2-6 (stikvej).

 

Borgermøde:

Den 26. november 2020 afholdt Favrskov Spildevand to lokale vejmøder i forbindelse med opstart af 4. etape i H.C.Andersens Vej.

I forbindelse med opstart af separatkloakering i Grundtvigsvej m.fl. udsendte vi den 9. februar 2021 et brev med generelle informationer om kloakprojektet.

Se de informationer, som Favrskov Spildevand udsendte til grundejerne.

 

Tidsplan:

Kloakarbejdet startede op i H.C.Andersens Vej i begyndelsen af januar 2021. Grundet frost blev anlægsarbejdet sat på pause i ca. 4 uger, og startede op igen i begyndelsen af marts måned.

Se revideret vejledende tidsplan.

Beskrivelse af 6. etape:

I august 2021 begynder vi på 6. etape af kloakfornyelsen i Selling, som omfatter Ådalen og Byvej.

 

Borgermøde:

Den 18. og 19. maj 2021 afholdte Favrskov Spildevand lokale informationsmøder i forbindelse med opstart af 6. etape.

Se de informationer, som Favrskov Spildevand fremlagde på informationsmøderne.

 

Tidsplan:

Anlægsarbejdet startes op i august 2021.

Se vejledende tidsplan for anlægsarbejdet.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.