Selvbetjening
Efterklaringstank med slam på vandoverfladen på renseanlæg

Læs Grønt Regnskab for 2018

Vi arbejder hele tiden på at optimere processerne på renseanlæggene, så de drives miljømæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt. Men hvordan går det egentlig på vores renseanlæg?

I Favrskov Forsynings grønne regnskab sætter vi fokus på resultaterne på renseanlæggene, og hvordan de har udviklet sig de seneste tre år.

Favrskov Forsyning driver seks renseanlæg i Favrskov Kommune. Anlæggene ligger i Hammel, Hinnerup, Hadsten, Voldum, Drøsbro og Ulstrup.

Hvert år udarbejder vi et grønt regnskab for renseanlæggene, hvor vi gennemgår forbrug af ressourcer, ind- og udgående stoffer samt restprodukter. Vi beskriver også, hvilke tiltag vi har gennemført i løbet af året, og hvilke tiltag vi har planer om at udføre det følgende år.

I det grønne regnskab for 2018 kan du blandt andet læse om vores optimeringstiltag på Hadsten Renseanlæg. For at sikre at anlægget i Hadsten er klar til de nuværende og ikke mindst fremtidige store regnmængder, er to efterklaringstanke blevet ombygget. I regnskabet kan du se, hvor god effekt tiltaget har haft, når vi viser data af regnhændelser fra henholdsvis før og efter ombygningen.

I afsnittet omkring benchmarking og driftsdata på renseanlæggene kan du via forskellige nøgletal se, hvordan Favrskov Forsyning er placeret i forhold til et gennemsnit af mange spildevandsforsyninger i Danmark.

Hovedpunkter fra det grønne regnskab 2018:

  • Alle myndighedernes krav til udledning er overholdt på renseanlæggene. Det betyder, at grænserne for udledning af næringsstofferne organisk stof, kvælstof og fosfor er overholdt.
  • Spildevandsafgiften er faldet eller holder niveauet på Drøsbro, Hadsten, Hinnerup og Ulstrup renseanlæg, og er steget på Hammel og Voldum renseanlæg.
  • 2018 var et meget tørt år, da der gennemsnitligt faldt 23 % mindre nedbør i forhold til 2017. Det betød, at mængderne af spildevand, der løb til renseanlæggene samlet set faldt med 12 % i forhold til 2017.
  • Forbruget af vand fra vandværker er reduceret med 31 % og er igen på et acceptabelt niveau.
  • Forbruget af polymerer som anvendes til afvanding af slam er steget med 45 %. Dette skyldes blandt andet overgang til en ny leverandør. I 2019 sætter vi stort fokus på nedbringelse af polymerforbruget.
  • Det samlede elforbrug for pumpestationerne er reduceret med 10 %, hvilket stemmer fint overens med faldet i nedbørsmængderne.

Læs Grønt Regnskab for 2018

 

Stor tom efterklaringstank på renseanlæg

Ombygning af efterklaringstank på Hadsten renseanlæg.

 

 

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.