Gravemaskine graver jord fra vej og smider det op i ladet på lastbil

Kloakprojekter i 2020

Vi arbejder hele tiden på at sikre et godt vandmiljø, et højt serviceniveau, en god forsyningssikkerhed samt at kloaksystemet er tilpasset til forandringerne i klimaet. Og 2020 er bestemt ingen undtagelse.

Herunder kan du få et overblik over igangværende og kommende kloakprojekter i Favrskov samt dem vi netop har afsluttet.

Fra fælleskloak til separatkloak i Selling

Selling er en af de byer, hvor kloaksystemet, i henhold til Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2013, skal omlægges fra fælleskloak til separatkloak. Separatkloak betyder, at spildevand og rengvand er adskilt i hver sin ledning, således at spildevandet fra en ejendom løber ned på renseanlægget, og regnvandet løber ud i et regnvandsbassin og videre ud i vandløb.

Dog medfører forholdene i jordbunden en risiko for jordskred i og omkring Ådalen og Byvej, hvis vi udfører separatkloakeringen på traditionel vis med opgravning. Derfor har vi valgt en alternativ løsning, hvor vi genbruger den eksisterende fællesledning til spildevand og afleder regnvandet på overfladen. Ved denne metode er gravearbejdet begrænset til et minimum, såvel i vejen som inde på grundene, og kan dermed udføres uden stor risiko for skader og jordskred. 

Kloaksepareringen, der vedrører dele af Selling, forløber fra 2019 til og med 2021.

Separering af kloakken i fælleskloakerede områder i Thorsø

Projektet omhandler separering af kloakken i Thorsø i de områder, hvor spildevand og regnvand udledes i samme ledning. I stedet for fælleskloak, laver vi et 2-strenget system i vejene og etablerer et sæt skelbrønde på hver enkelt ejendom.

Fremover skal spildevandet dermed afledes til spildevandsbrønd og regnvand til regnvandsbrønd. Endvidere skal der laves to regnvandsbassiner, der holder på en del af regnvandet, inden det ledes videre ud til vandløb i naturen.

Vi startede kloakprojektet i Thorsø op i 2015. Vi er stort set er færdige med arbejdet i vejene og med placering af stik og skelbrønde. Det betyder, at der nu er mulighed for separering på egen grund, hvilket en del allerede har udført. Vi mangler stadig at lave tilløbsledning og bassin. Det forventer vi at udføre i 2020, hvor vi også udfører slidlagsarbejder på de veje vi mangler.

Vi forventer at være helt i mål med projektet i løbet af 2021.

Separering af kloakken i fælleskloakerede områder i Laurbjerg og Kongstrup

Ligesom i Thorsø, handler projektet i Laurbjerg og Kongstrup om at adskille kloakken i de fælleskloakerede områder, så der etableres en ledning til spildevand og en ledning til regnvand. Derudover installerer vi et sæt skelbrønde på hver enkelt ejendom og laver to regnvandsbassiner - et ved Vesteralle i Laurbjerg og et ved Knudstrupvej i Kongstrup.

Vi forventer at starte arbejdet op i april 2020.

Separatkloakering i Granslev

I det nuværende kloaksystem i området løber både spildevand og regnvand i en og samme ledning. Når der regner meget, kan pumperne på pumpestationen ved Voermøllevej ikke følge med, og vandet (både regnvand og spildevand) løber via et overløbsbygværk ud i Granslev å. Det kan vi undgå ved at adskille regnvand og spildevand i to separate ledninger, så der ikke længere vil være spildevand og regnvand i samme ledning.

I Granslevbyvej og Voermøllevej genbruger vi den eksisterende fællesledning til regnvand, mens der etableres både en ny spildevands- og regnvandsledning i Nyvej og Møllegyden.

Når projektet er afsluttet, vil alt spildevand ledes til pumpestationen ved Voermøllevej, hvorfra vi pumper det til Langå renseanlæg via Laurbjerg.

Regnvandet fra Granslevbyvej, Nyvej og Sognevej løber til et regnvandsbassin som vi etablerer ved Voermøllevej. Her vil det blive renset og bremset, inden det udledes i Granslev å.

Arbejdet i vejene og placering af stik og skelbrønde har vi udført. Der er således mulighed for separering på egen grund. I 2020 vil der også blive udført slidlagsarbejder på de veje vi har berørt.

Vi afslutter kloakfornyelse i Voldum i 2020

I foråret 2017 begyndte vi at renovere kloaksystemet flere steder i Voldum.

Kloakfornyelsen består i at lave to nye ledninger i kloaksystemet: en ledning til spildevandet inde fra husene og en til regnvand fra tagnedløb og andre udvendige afløb samt vejvand. Derudover har vi etableret et nyt regnvandsbassin på Møllevænget, der har til formål at forsinke regnvandet, før det udledes til Revens Møllebæk.

Kloakarbejdet er færdiggjort i den vestlige del af Voldum, og vi forventer at afslutte resten af projektet i løbet af 2020.

Separatkloakering afsluttet i Ulstrup

I 2013 begyndte vi et større kloakprojekt i det centrale Ulstrup. Området, der dækker mere end 500 ejendomme, havde dengang et kloaksystem, hvor regn- og spildevand løb i samme ledning. Men sammenblandingen af regn- og spildevand i fællessystemet var ikke optimal. Det medførte blandt andet, at Gudenåen i perioder med regn, blev belastet med urenset spildevand, ligesom der var en øget risiko for spildevand i kældre eller på terræn under kraftig regn. Derfor prioriterede Favrskov Kommune at omlægge kloakken til separatsystem.

Ved separatkloakeringen etablerede Favrskov Forsyning et nyt hovedkloaksystem med to kloakledninger, hvor regnvand udledes i en ledning og spildevand i en anden. Derudover lavede vi regnvandsbassiner ved henholdsvis Vestergade og Teglværksvej og satte to skelbrønde (regn- og spildevand) ind på hver grund. Hele kloakfornyelsen blev udført i flere etaper fra 2013 og frem til april 2019.

I forbindelse med projektet i Ulstrup, gennemførte vi en række tilfredshedsundersøgelser blandt beboerne i området. Herunder har vi fremhævet nogle af de væsentlige resultater fra undersøgelserne:

  • Der var meget stor tilfredshed med de entreprenører, der udførte arbejdet.
  • Der var stor tilfredshed med de borgermøder, der blev afholdt forud for kloakeringen i de enkelte områder
  • Beboerne var tilfredse med niveauet og håndteringen af støj, støv og andre gener samt oprydningen efter arbejdet.

 

Følg med i vores kloakprojekter her.

 

Gul gravemaskine med lys på graver rende i vejen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.