Massivt regnvejr på parkeringsplads

Hvad er det der sker, når kloakken får overløb?

09. juli 2020

I den seneste tid har der været skrevet og snakket en del om overløb fra kloakker i Danmark - blandt andet i aviserne, nyhederne og på de sociale medier. Mange har udtalt sig og nogen har bekymret sig. Derfor vil vi her gerne fortælle, hvad det betyder, når der er overløb fra kloakken samt hvorfor det sker og hvad vi gør for at undgå det.

 

Overløb fra fællessystemer - når det regner meget

Frem til ca. midt i 1970’erne etablerede man kloaksystemet som et såkaldt fællessystem. Det gjorde man også her i Favrskov. Ved denne metode udledes spildevand og regnvand i samme ledning til et renseanlæg.

Men når det regner rigtig meget, kan kloaksystemet ikke følge med. Der er ganske enkelt ikke plads nok i ledningerne til at rumme de store mængder vand. Derfor er det nødvendigt at lede en del af vandet ud i vandløb via et overløbsbygværk. Overløbsbygværket fungerer dermed som en slags ventil, der tager den værste belastning fra kloaksystemer, når der virkelig kommer meget regn.

Herunder ser du en skitse af et overløbsbygværk. Når kloakken ikke kan følge med på grund af regn, ledes vandet ud via overløbet (illustreret med pilen). Inden vandet ledes ud, fanger den vandrette rist det værste snavs, så det altså kun er meget fortyndet spildevand, der ledes ud via overløbet.  Vores driftsfolk tilser bygværkerne jævnligt for at rengøre dem.

Illustration af hvordan overløbsbygværk fungerer
Principskitse af et overløbsbygværk. Kun ved større regnhændelser, ledes en del af vandmængden ud i vandløb. Der er så tale om fortyndet spildevand, hvor ristegods (faste stoffer, bind m.v.) er sorteret fra i risten.

 

Overløbsbygværkerne er med til at sikre, vi ikke får det opblandede spildevand ind i vores kældre – og samtidig minimerer de risikoen for oversvømmelser på veje.

 

Fra fælles kloak til separat kloak

Det fælles kloaksystem er efterhånden ved at være fortid. Det er i al fald ikke den måde vi kloakerer i dag. Strategien i Favrskov Kommunes spildevandsplan er, at alle nye områder udføres med separat system – det vil sige regnvand i en ledning og spildevand i en anden ledning.

I Favrskov kommune er der kun ca. 16 % af hele kloaksystemet som stadig fælles kloakeret. Der er 45 overløbsbygværker tilbage i vores forsyningsområde. Overløbsbygværkerne forsvinder i takt med, at kloaksystemerne omlægges til separate systemer.

 

Brug toilettet med omtanke

Desværre er det svært helt at undgå driftsstop i ledningsnettet – også i Favrskov. Driftsstop kan skyldes brud på en ledning, men oftest skyldes det, at der kommer forkerte ting i afløbet hjemme hos borgerne.

Når bind, vådservietter, kondomer, engangsklude, tøj og lignende skylles ud i toilettet, kan det nemt sætte sig fast i kloaksystemet og danne store og ret så væmmelige propper, der stopper systemet til.

Værst går det, når spildevandet løber ud på markarealer, hvor ingen ser, at spildevandet løber ud ved en brønd. I disse tilfælde sørger vi for at fjerne tilstopningen. Så indberetter vi uheldet til Miljømyndigheden. I de sidste 5 år, har der i alt været 8 hændelser med indberetningspligt i vores forsyningsområde. Når det sker, udføres der ofte en TV inspektion af ledningen, for at vurdere, om der skal ske udbedring af denne.

 

Nye tiltag med overløbsbygværker i Favrskov

Sidste år indkøbte Favrskov Spildevand 15 målere til montering på overløbsbygværkerne. Målerne indgår i vores arbejde med at få flere og mere nøjagtige data på overløb fra kloaksystemerne. På den måde har vi et bedre grundlag til at beslutte, hvilke overløb, der skal foretages indsats ved først.

Siden kommunesammenlægningen, er ca. 15 større områder blevet omlagt til separat systemer og omkring 20 overløbsbygværker på fællessystemet er dermed fjernet. I den kommende spildevandsplan vil flere områder blive separeret kloakeret og hermed kan flere overløbsbygværker fjernes. Der investeres omkring 30 mio. kr. årligt i at separere kloaksystemer i Favrskov.

Til nyhedsoversigten
Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder .

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.