Selvbetjening

Mind the trash

Mind The Trash er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i den danske grundskole. Undervisningsmaterialet er udarbejdet for Miljøstyrelsen af PlanMiljø og Vestforbrænding, i samarbejde med Kathart, Designkonsortiet, iNudgeYou og lektor emeritus Søren Breiting, DPU, Århus Universitet.

"Portalen er let tilgængelig, gør undervisning om affald og ressourcer spændende og lærerig, samt støtter eleverne i at nå slut- og trinmål i undervisningen.

Se mere på mindthetrash.dk