Selvbetjening
Masser af regn på vej

Er din bolig klar til næste skybrud?

Forandringer i klimaet betyder, at der kommer flere massive regnskyl og voldsomme skybrud. Og denne sommer har bestemt ikke været en undtagelse.

Eksempelvis målte vores regnmålere i døgnet 30. - 31. juli hele 98 mm i Hadsten og 86 mm i Drøsbro. I Drøsbro kom der 39 mm på bare 30 min. og der er hermed tale om et skybrud.

 

- Et skybrud er defineret som mere end 15 mm regn på 30 minutter.

 

Læs mere om skybrud i Favrskov den 30. juli

 

Når et voldsomt skybrud rammer, og det regner så meget, som det gjorde 30. juli i Hadsten, Thorsø og Drøsbro, så kan kloaksystemet ikke ”følge med”. Hovedkloakken (kloaksystemet uden for privat grund) er designet og dimensioneret til hverdagsregn. Ved skybrud og meget kraftige regnskyl, kan kloakken ikke rumme de store mængder vand. Når det sker, vil kloakken blive overbelastet og oversvømmet, og der er risiko for, at vandet presses tilbage i kloakledningerne og op i dit kælderafløb.

 

Hvem har ansvaret?

Som grundejer har du ansvaret for alle kloakinstallationer inde på din grund. Det gælder også den eller de stikledninger, der forbinder din kloak med det offentlige kloaksystem ude i vejen. Det er ligeledes dit ansvar at sikre mod oversvømmelser i kælderen.

Til gengæld er det Favrskov Forsyning, der har ansvaret for, at kloaksystemet ude i vejen fungerer effektivt ved de normale regnhændelser.

 

Separatkloakering
En måde at tilpasse kloaksystemet til de store regnmængder som klimaforandringer fører med sig, er separatkloakering. Det betyder, at vi anlægger kloaksystemet, så regnvand og spildevand er adskilt og ledes ud i hver sin ledning.

Kloakken er dermed bedre rustet til at klare store mængder vand, hvilket minimerer risikoen for at kloakvand presses op på gadeplan og ind i boliger. Samtidig undgår vi, at der er spildevand i det vand, der kommer op på overfladen ved voldsomme regnskyl. Dog skal du stadig være opmærksom, når vejrudsigten lover meget regn, og sikre kloakken på egen grund.

Vi har allerede separatkloakeret flere steder i kommunen og arbejder lige nu i flere byer. Læs mere her.

 

Vej med kloakdæksel hvor der står vand op ad

 

Vand i kælderen. Hvad gør du?

Hvis du får kloakvand i din kælder på grund af større regnskyl, skal du først kontakte dit forsikringsselskab for at få hjælp. Herefter kan du kontakte en autoriseret kloakmester for yderligere hjælp. Når det er gjort, skal du kontakte os, så vi kan notere hændelsen.

 

Kloakstop
Hvis kloakvandet løber ind i din kælder, fordi den offentlige kloak er stoppet til, skal du kontakte vores spildevandsvagt på tlf. 89 64 50 20.

Hvis skelbrønden er fuld af vand, tyder det på, at problemet er opstået mellem skelbrønden og vores stikledning. I den situation skal du kontakte os på tlf. 89 64 50 20. Vi sender herefter en spulevogn hurtigst muligt for at rense vores stikledning uden udgift for dig.

Hvis skelbrønden er tom, er tilstopningen typisk på din egen del af kloaksystemet. I den situation kan du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet.

Husk, at det er dit eget ansvar at sikre din kælder mod tilbageløb. Også selvom problemet er opstået i den offentlige kloak.

 

Overfladevand
Kommer der overfladevand fra eksempelvis vejen ind i din kælder, kan vi ikke hjælpe dig. Du kan i stedet kontakte Favrskov Kommune, afdelingen for Trafik og Anlæg på tlf. 89 64 10 10.

Læs mere om din kloak og find gode råd her.

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.