Selvbetjening
spørgsmål og svar

COVID-19: Spørgsmål og Svar

Her finder du svar på spørgsmål omkring corona-situationen i Favrskov Forsyning.

 

 

Vi følger regeringens opfordring om, at alt der ikke er kritiske funktioner skal lukke, for at inddæmme coronasmitten og holde folk hjemme.

Vi har et ansvar for vores medarbejdere og kunder, der så vidt muligt skal holde sig hjemme for at undgå at blive smittet eller sprede smitte.

AFFALD

Ja, som situationen er nu bliver der hentet dagrenovation og tømt genbrugsbeholder ved husstandene som sædvanligt.

Vi følger regeringens opfordring om, at alt der ikke er kritiske funktioner skal lukke, for at inddæmme coronasmitten og holde folk hjemme.

Kommunernes Landsforening (KL) har lavet en vurdering af, hvad der er kritiske funktioner. Her er det vurderet, at adgang til genbrugspladser for private ikke er en kritisk funktion.

Desuden har Favrskov Forsyning indsat et beredskab, der klarer kritiske funktioner, og sendt en del medarbejdere hjem for at arbejde hjemme/afspadsere/afholde ferie. Dermed fokuserer vi på at varetage de kritiske funktioner, som eksempelvis afhentning af dagrenovation.

Det drejer sig igen om, at vi skal holde folk hjemme, at alle unødvendige ærinder skal undgås, og at vi har indsat et beredskab, der klarer de kritiske funktioner.

En ubemandet plads skal også tilses af en pladsmand, have afhentet affald af vognmænd osv.

Da der er meget lille kapacitet på Hvorslev genbrugsplads kan containerne hurtigt blive overfyldte – særligt hvis den skulle aflaste alle de andre lukkede pladser, og det var den eneste plads der var åben for erhverv.

Hvis containerne bliver overfyldt skal genbrugsvejlederne håndtere det affald, der lægges ved siden af containerne – hvorved der bliver en smitte risiko.

Fordi genbrugspladserne for erhvervet er en kritisk funktion, for at de kan fortsætte arbejdet. Vi skal stadig understøtte, at virksomheder som håndværkere kan arbejde.

Åbningstiden for erhverv er kl. 9-17 i hverdagene.

Indsamling af storskrald er ikke nogen kritisk funktion. Derfor bliver der ikke afhentet storskrald som situationen er nu.

Al henvendelse skal primært foretages via AffaldOnline eller email: affald@favrskovforsyning.dk. I yderste nødstilfælde kan du kontakte os på tlf. 89 64 50 00

Når vi er mere hjemme, laver vi også mere affald. 

Hvis det hober sig op og du har ekstra meget affald til dagrenovation, kan du aflevere det i en rød Ekstra-sæk. Stil den ekstra sæk ved siden af dit stativ eller beholder – så tager skraldemanden den med. Du kan købe røde ekstra sække ved XL-byg i Hadsten, Søften og Thorsø. Husk at følge anbefalinger om at holde afstand og vise hensyn.

Pris: 25 kr.

Dansk Affaldsforenings vurdering af kritiske funktioner:

  • Affaldsindsamling af dagrenovation og madaffald (fordærveligt affald)
  • Genanvendelig affald (genbrugsbeholder): især plast kan ophobe sig til uhensigtsmæssige mængder og er ofte fødevareforurenet, hvorfor den også fortsat bør indsamles.
  • Genbrugspladser der modtager store mængder erhvervsaffald – evt. blot enkelte dage og kun målrettet erhvervslivet.
  • Indsamling af klinisk risikoaffald fra læger og klinikker m. fl. er en kritisk funktion.
  • Deponering af affald er en kritisk funktion, da affaldet ellers risikerer at hobe sig op uhensigtsmæssige steder.

Dansk Affaldsforenings vurdering af ikke-kritiske funktioner:

  • Affaldsindsamling på genbrugspladser vurderes i første omgang ikke som en kritisk funktion, dvs. at medarbejderne bør blive hjemme.
  • Storskraldsindsamling er således heller ikke nogen ’kritisk funktion’.

SPILDEVAND

Tømningsordningen for septiktanke kører som normalt.

Vi har ofte problemer med, at borgerne smider vådservietter og fiberklude i toiletterne. Det giver driftsstop på vores pumpestationer. Herved udsættes vores personale for en særlig stor smitterisiko – de skal nemlig skille pumpen med spildevand ad for at fikse den igen. Det giver stor risiko for smitte – selvom personalet overholder alle sikkerhedshensyn.

Så hjælp os med at beskytte vores personale mod smitterisiko – smid kludene i skraldespanden – den henter vi også. Det er en kritisk opgave at holde vores spildevandsrensning i drift.

Jeg giver hermed samtykke til, at Favrskov Forsyning A/S må sende mig elektroniske nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at afmelde nyhedsbrevet. Dette kan gøres via link nederst i nyhedsbrevet. Læs Favrskov Forsynings privatlivspolitik.