Rådgivere og entreprenør

Igangværende og planlagte ledningsarbejder kan ses her.

Find gældende spildevandsplan her.

Favrskov Forsyning har desuden udarbejdet følgende vejledninger og standarder:

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

    Bilag 1: Standarddeklaration
    Bilag 2: Dimensionering af regnvandsbassiner
    Bilag 3: Valg af regn
    Bilag 4: Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 

Information om LER

Kloakmestererklæring til brug ved færdigmelding af kloakarbejder kan du finde på Favrskov Kommunes hjemmeside. Du kan læse mere om ansøgning af ændring eller etablering af private spildevandsanlæg her.

Standard Betingelser 2014 - Anlægsentreprise
Standard Tillæg til AB92
Entreprisebeskrivelse - paradigma

Har du brug for yderligere oplysninger i forbindelse med kommende projekter, bedes du rette henvendelse til Favrskov Forsyning.