Kloakfornyelse i Ulstrup

Beskrivelse af projektet:
Kloakfornyelse af fællessystemet i den centrale del af Ulstrup.

Du kan klikke her og læse mere om projektet i en udarbejdet informationsfolder.

Du kan ligeledes finde mere information om kloakfornyelsen på den nye infostander på Torvet i Ulstrup.

Tidsplan:
Anlægsarbejdet bliver udført i flere etaper i årene 2013 – 2019.

Etapeplan for arbejdets udførelse revideres løbende i takt med, at detailprojekterne for de enkelte etaper bliver færdige. Se etapeplanen her.

Borgermøde:
Der har tirsdag den 18. juni 2013 været afholdt et stort fælles borgermøde i Ulstruphallen for alle de berørte grundejere. Du kan klikke her og se de informationer, som Favrskov Forsyning fremlagde på borgermødet.

Favrskov Forsyning afholder lokale borgermøder inden opstart af hver etape.                                      

Rådgiver og entreprenør:
Kloakfornyelsen udføres efter et koncept, hvor partnering anvendes som samarbejdsform mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

Favrskov Forsyning har indgået rammeaftaler med henholdsvis rådgivningsfirmaet Orbicon og entreprenørfirmaet VAM A/S om projektering og udførelse af kloakfornyelsen af fællessystemet i Ulstrup. De indgåede rammeaftaler trådte i kraft den 1. april 2013.

Projektleder hos Favrskov Forsyning:
Anette Paulin Hansen, tlf. 89 64 50 09 

Læs mere om 1. etape her. (Kirkevænget og Villavej)
Læs mere om 2. etape her. (Sofielundalle, Åvej etc.)
Læs mere om 3. etape her. (Engvej, Vestervangsvej etc.)
Læs mere om 4. etape her. (Nattergalevej, Skolevangen, Skovbakkevej etc.)
Læs mere om 5. etape her. (Nyvangsvej, Daugbjergvej, Skovslugten etc.)
Læs mere om 6. etape her. (Hovedgaden etc.)
Læs mere om 7. etape her. (Vestergade, Pilealle etc.)
Læs mere om 8. etape her. (Birkevej, Jeppesensalle, Solsortevej etc.)