Benchmarking

Favrskov Spildevand A/S deltager i brancheorganisationen Danva’s årlige benchmarking af spildevandsselskaber. I undersøgelsen fokuseres der på selskabernes driftsøkonomi, priser for vandafledning, energiforbrug, rensekvalitet mm. Danva har nu offentliggjort rapporten for sammenligning af selskaber baseret på driftsresultater i 2013. På side 28-37 i rapporten forklares om procesbenchmarking inden for spildevandsområdet. På de sidste sider i rapporten fremgår de økonomiske resultater fra Spildevandsselskaber.

Du kan se rapporten på www.danva.dk/vandital2014