Ansvar for kloak

Favrskov Forsyning driver og vedligeholder den offentlige del af kloaksystemet. Du har ansvaret for kloaksystemet på din egen grund.

I skellet mellem din grund og det offentlige fortov eller den offentlige vej er der normalt en skelbrønd. Brønden markerer grænsen mellem dit og det offentlige kloaksystem.

  • Opdager du fejl på det offentlige kloaksystem, skal du kontakte Favrskov Forsyning.
  • Opdager du fejl på din side af skelbrønden, er det dit eget ansvar at få det repareret.

Vær opmærksom på, at det kun er mindre ting, du selv må forsøge at udbedre. Hvis der er brud på kloakrør eller brønde, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.