Åbent land

Favrskov Kommune har mulighed for at påbyde ukloakerede ejendomme tilslutning til kloakforsyningen. Dette anvendes typisk i tilfælde af nykloakering i området eller ved etablering af transportanlæg.

Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til det offentlige kloaksystem mod betaling af tilslutningsbidrag og årligt vandafledningsbidrag.

Favrskov Kommune vil kloakere ejendomme i det åbne land i det omfang, det er økonomisk og miljømæssigt mest hensigtsmæssigt.

Hvis der ikke skal kloakeres har byrådet beføjelse til at påbyde nødvendige forbedringer eller fornyelse af anlæg under 30 PE.

Når en grundejer har modtaget et påbud om forbedring eller fornyelse af spildevandsrensningen har vedkommende 2 muligheder:

  1. Grundejeren sørger selv for at etablere en forbedret rensning, der overholder krav til renseklasse.
  2. Grundejeren tager imod tilbudet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen (læs pjece).

Inden du tager stilling til, om du selv vil etablere et privat spildevandsanlæg eller tage i mod tilbuddet om kontraktlig medlemskab, bør du overveje fordele og ulemper ved de to muligheder. Fordele og ulemper kan du se her.

Har du spørgsmål vedrørende spildevandshåndtering i det åbne land, bedes du rette henvendelse til Natur og Miljø i Favrskov Kommune.

Du kan også finde yderligere oplysninger i spildevandsplanen her.