Priser

Her kan du se, hvad du skal betale for afledning af spildevand, afhentning af dagrenovation, genbrugsordninger m.m.

Priser for aflevering af affald på Feltengård losseplads kan ses på Feltengårds hjemmeside.

Priser for aflevering af forbrændingsegnet affald på Hammel Fjernvarme kan ses på forbrændingsanlæggets hjemmeside.