Vandpartner

I 2016 etablerede vi et offentligt-privat-partnersamarbejde for perioden 2016 – 2021 med Samn Forsyning (tidligere Odder Spildevand) og Aarhus Vand om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg i Odder, Favrskov og Aarhus. Vi kalder samarbejdet for Vandpartner.

Høj effektivitet og lavere omkostninger

Partnerskabet omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling og har i alt 13 deltagende virksomheder.

Vores erfaringer med partnering gennem de seneste mange år er, at vi har stor glæde af samarbejdet. Det får effektiviteten til at stige, og omkostningerne til at falde.

Konkret betyder vores partnerskab om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg, at vi over en 10-årig periode får lavet 40 procent flere projekter og investeringer for de samme penge. Til fordel for klimaet og forbrugernes pengepung.

Fokus på kvalitet og innovation

Det afgørende i partneringsaftalen med Aarhus Vand og Samn Forsyning er, at samarbejdet skal medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og samtidigt give mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter - vores kunder, de tre forsyningsselskaber og de eksterne firmaer.

Præsentation af innovation i Vandpartner: Partering - En ny måde at arbejde og innovere på.

Vores vision er at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger gennem samarbejder på tværs af grænser. Vi arbejder ud fra værdierne tillid, faglighed, samarbejde, ansvarlighed, ærlighed, mod og nysgerrighed.

Fælles strategier

Vandpartner er baseret på fælles strategier. Vi har fokus på, at de resultater, som vi skaber sammen, løfter partnerskabet til et højt niveau inden for:

 1. Økonomieffektivitet
 2. Kundetilfredshed
 3. Innovation
 4. Samarbejdsglæde
 5. Kvalitet

Ny samarbejdskultur

Vi ønsker i Vandpartner at skabe en ny samarbejdskultur i branchen. Vi arbejder derfor ud fra en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel, som vi tror på skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde.

Det er derfor centralt, at vi som en del af partnerskabet arbejder løbende og systematisk med innovation, der skal understøtte udvikling af nye metoder, produkter og systemløsninger.

Vandpartner består af

Favrskov Forsyning, Aarhus Vand, Samn Forsyning, EnviDan, NIRAS, Arkil, Aarsleff, VAM, FKSSlamson, NORVA24, LE34, NCC og Sulzer.

Fælles mål for Vandpartner

 • Reducere omkostningerne og forny flere meter ledninger inden for samme budget
 • Opnå en kontinuerlig høj kvalitet
 • Skabe samarbejdsrelationer med et langsigtet fokus, der giver mulighed for fælles udvikling, optimering og strukturering
 • Skabe en sund forretnings- og incitamentsmodel for alle parter
 • Udvikle et socialt og fagligt udviklende samarbejde
 • Yde god kundeinformation og kundeservice

 

 

Følg Vandpartner på LinkedIn.

Kontaktperson
Lone Bejder, forsyningschef i Favrskov Forsyning
Tlf.: 8964 5002
lb@favrskovforsyning.dk