Stemmevejledning

Du kan stemme i perioden 11. - 25. oktober 2017.

Hvem kan stemme?
Det er kun kunder i Favrskov Spildevand, der kan stemme. Dvs. alle der afleder spildevand til Favrskov Spildevands renseanlæg eller er en del af Favrskov Spildevands tømningsordning.

Der kan kun afgives én stemme pr. kundenummer. Kunder, som fx bor til leje og ikke selv har et kundenummer, kan rette henvendelse til os på tlf. 8964 5000.

Hvis du ikke har adgang til en computer med internet, stiller Favrskov Forsyning en til rådighed ved personlig fremmøde på Torvegade 7, 8450 Hammel.

Har du spørgsmål til valghandlingen, er du velkommen til at kontakte Favrskov Forsyning på tlf. 8964 5000.

Sådan stemmer du
Du skal logge ind på vores stemmesystem www.stemonline.dk/favrskov-forsyning for at stemme.

Du logger ind på én af to måder:

1. Log ind med din adresse og kundenummer. Kundenummeret står på din regning. Se eksempel her.

2. Hvis du bor til leje eller er andelshaver, og ikke har et kundenummer, skal du bestille en stemmekode. Se næste afsnit.

Få en stemmekode
Du kan bestille en stemmekode, hvis du fx er lejer eller andelshaver og derfor ikke får en særskilt regning fra Favrskov Forsyning med eget kundenummer. Bemærk - koden skal bestilles senest 23. oktober 2017.

  • Tryk på linket
  • Tryk på "Bestil stemmekode".
  • Indtast navn, adresse, e-mail og cpr-nummer.
  • Afkryds, at du accepterer, at Favrskov Forsyning kun bruger dine oplysninger til at tjekke, at husstanden er godkendt til at stemme.
  • Tryk på "send".
  • Du modtager en verificeringskode på din mail. Der kan gå flere arbejdsdage, før du modtager din kode, da alle ansøgninger behandles af vores personale.
  • Brug verificeringskoden til at logge ind i det elektroniske stemmesystem.