Genbrugsbeholder

I  2013 fik alle husstande i Favrskov Kommune en genbrugsbeholder, der er delt i to rum. Det ene rum er til papir og småt pap. Det andet er til rengjorte emballager af glas, metal og hård plast. Genbrugsbeholderen bliver tømt en gang om måneden.

Hvis du bor i etageejendom eller boligforening, kan der være lavet aftale om en fællesløsning.

Formålet med genbrugsbeholderen er at gøre det lettere for dig at sortere dit affald, så mængden af genanvendeligt affald til genbrug øges til gavn for miljøet.

I menuen i venstre side finder du en masse nyttige informationer om den nye genbrugsbeholder. Du kan ligeledes downloade vores faktaark.