Borgerpanel

Synliggør dine holdninger og idéer
Hos Favrskov Forsyning vil vi gerne have en bedre føling med, om vores arbejde lever op til borgernes forventninger. Derfor har vi oprettet et borgerpanel, hvor du kan komme med dine holdninger, synspunkter og idéer, og på den måde give os et bedre grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.

Hvordan fungerer borgerpanelet?
Som medlem af borgerpanelet vil du et par gange om året blive inviteret til at deltage i en brugerundersøgelse. Det kan være i form af et kort spørgeskema, et kort telefoninterview eller ved deltagelse i borgermøde. Ved tilmelding har du mulighed for at vælge, hvordan du ønsker at deltage. Spørgsmålene vil dreje sig om dine holdninger til aktuelle spørgsmål i Favrskov Forsyning samt om dine holdninger, ønsker og idéer til forsyningens service. 

Alle undersøgelser vil indgå i vores planlægning af nye tiltag. Ved større undersøgelser vil det fremgå, hvordan borgerpanelet har kommenteret sagen. Følg med her på hjemmesiden.

Hvad bruges resultaterne til?
De oplysninger og besvarelser vi modtager, bliver kun brugt i forbindelse med borgerpanelet. Resultaterne af borgerpanelets undersøgelser bruges som et supplement til at styrke Favrskov Forsynings dialog med borgerne, og som et redskab til være ajour med de ønsker og holdninger, der er til Favrskov Forsynings arbejde og service. Resultaterne vil dermed tages i betragtning i vores daglige arbejde og beslutningsprocesser. Vi kan dog ikke garantere, at resultaterne af undersøgelsen bliver fulgt til punkt og prikke.  

Hvem kan deltage?
For at tilmelde dig borgerpanelet skal du blot være fyldt 18 år og have fast bopæl eller fritidshus i Favrskov Kommune.

Tilmelding til borgerpanelet
Du kan tilmelde dig på flere forskellige måder:

  1. Online tilmelding: Klik på følgende link Tilmelding til borgerpanel, der fører dig videre til et online tilmeldingsskema.
  2. Brev: Find tilmeldingsskemaet ved at klikke her – print skemaet ud, udfyld det og send det til: Favrskov Forsyning, Torvegade 7, 8450 Hammel, att. Jonas Roland Pedersen.
  3. Telefonisk: Du kan også ringe til Jonas Roland Pedersen på telefon 8964 5023.

Idé-brevkasse - Foreslå et emne til en undersøgelse
Har du en idé til et emne, der kan danne baggrund for en undersøgelse i Borgerpanelet, hører vi meget gerne fra dig. Du kan sende dit forslag til jonp@favrskovforsyning.dk

Sker der ændringer i forhold til dine kontaktoplysninger
Hvis du er medlem af borgerpanelet, er det vigtigt at vi altid har dine aktuelle kontaktoplysninger. Så hvis du har fået ny email-adresse, flyttet til en anden adresse eller foretager andre væsentlige ændringer i forbindelse med panelet, kan du sende en besked til jonp@favrskovforsyning.dk.

Udmeldelse af borgerpanelet
Der er overhovedet ingen forpligtelser forbundet med at deltage og du kan til enhver tid melde dig ud af panelet. Hvis du ønsker at melde dig ud af panelet, kan du gøre det ved at sende en besked til jonp@favrskovforsyning.dk eller ringe på telefon 8964 5023.

Belønning
Efter hver undersøgelse trækker vi lod blandt de indkomne besvarelser om 2 biografbilletter/to flasker vin/ etc.

Det med småt

  • Favrskov Forsyning står for håndteringen af oplysninger og besvarelser og garanterer dig fortrolighed.

  • Favrskov Forsyning garanterer, at dine svar udelukkende bliver brugt i anonymiseret form.

  • Du kan til enhver tid undlade at besvare en undersøgelse.

  • Du har til enhver tid ret til at blive oplyst om, hvilke oplysninger Favrskov Forsyning har registreret om dig.

  • Der er ingen forpligtelser med at deltage, og du kan når som helst melde dig ud af panelet. 

 

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende borgerpanelet eller dit medlemskab, bedes du kontakte Jonas Roland Pedersen på jonp@favrskovforsyning.dk eller 8964 5023.